Expertise

Fiscaal recht

Alle regelgeving die te maken heeft met het heffen en vorderen van belastingen valt onder het fiscaal recht. Dit rechtsdomein omvat een ingewikkeld kluwen aan wetgeving en regels die heel wat specifieke kennis vereisen.

Het kantoor De Broeck, Van Laere & Partners heeft door de jaren heen de nodige kennis en ervaring opgedaan en experten aangetrokken om u in deze fiscale materie op een doordachte en professionele manier bij te staan.

Proactief op de juiste weg

Fiscaliteit zit doorweven in de ganse bedrijfsvoering. Een doordacht fiscaal beleid maakt voor heel wat ondernemingen het verschil tussen stilstand en groei. Daarom willen wij als experten de vinger aan de pols houden. Wij adviseren u en/of uw boekhouder/accountant op een proactieve manier over alles wat te maken heeft met uw fiscaliteit. We waken over de fiscale gevolgen bij uw herstructureringen en transacties. 

grote vergaderzaal

Wat als het mis gaat...

Komt het toch tot een fiscaal geschil met een federale of regionale belastingadministratie, dan verdedigen wij uw belangen met hand en tand. Wij kunnen u bijstaan, samen met uw eigen accountant, vanaf de fiscale controle tot aan gerechtelijke procedures met de fiscus, met een bijzondere aandacht voor eventuele procedurefouten. We proberen zoveel als mogelijk rechtszaken te vermijden, maar als het nodig is kruisen we de degens met de fiscale overheid. Dankzij onze jarenlange ervaring en know-how in het bepleiten van deze specifieke materie kan u rekenen op een professionele conflictbeheersing.

Reken op de know-how van onze specialisten

  • Vennootschapsbelastingen

  • Rechtspersonenbelastingen

  • Fiscale regularisaties

  • Aanvragen rulings

  • Vermogensplanning

  • BTW, douane en accijnzen

  • Internationale tax planning

  • Fiscale procedure

  • Fiscaal strafrecht 

  • Witwaswetgeving

  • Bijstand tijdens fiscale controle

  • Fiscale akkoorden en bemiddeling

telefoon in vergaderzaal

Vennootschapsrecht

Dankzij de expertise van onze advocaten geniet ons kantoor een uitstekende reputatie op het vlak van vennootschapsrecht en in het bijzonder van M&A. We hebben de kennis en ervaring in huis om u bij te staan bij elk vennootschapsrechtelijk vraagstuk. We zijn bijzonder onderlegd in onderhandelingstechnieken en het opstellen van de contractuele documentatie bij een overname van aandelen of handelsfonds, zonder daarbij de fiscaliteit uit het oog te verliezen. Interne reorganisaties, zoals  uittreding, aandeelhoudersovereenkomsten en aandelenoptieplannen, kennen geen geheimen voor ons. Als het dan toch nog zou misgaan, trekken we onze toga aan om uw rechten maximaal te verdedigen.

toga aan de kapstok

Reken op de know-how van onze specialisten

  • Overdracht van aandelen

  • Fusies en splitsingen

  • Overdracht handelsfonds

  • Private equity

  • Venture capital

  • Start-ups

  • Aandeelhoudersovereenkomsten

  • Aandelenopties

  • Inschrijvingsrechten (warrants)

  • Uitgifte obligaties

  • Corporate governance

  • Vennootschapsgeschillen

doorsnee van grote vergaderzaal

Vastgoedrecht

Wij begeleiden u bij de aankoop van onroerende goederen, schrijven contracten voor grondeigenaars, projectontwikkelaars (kantoren, appartementen, etc) die met aannemers in zee gaan en optimaliseren de verkoopstechnieken vanuit juridisch oogpunt. Ook de aktes die een tijdelijke splitsing in de eigendomsrechten teweegbrengen (vruchtgebruik, opstal, erfpacht) schrijven we volledig in functie van uw doelstellingen. Bijzondere aandacht gaat uit naar registratiebelasting en BTW (ingeval van nieuwbouw).

We onderzoeken welke vennootschap het meest geschikt is voor het project en optimaliseren de verkoop van de appartementen/kantoren op een fiscaal-vriendelijke manier. We voeren risico-analyses uit welke kunnen leiden tot splitsing van vennootschappen waarbij de onroerende goederen worden afgescheiden van de operationele risico’s op fiscaal neutrale manier.

We lossen geschillen op met de architect/aannemers/vereniging van mede-eigenaars/syndicussen en verlenen bijstand bij de aanvraag van de omgevingsvergunning (voorheen "stedebouwkundige vergunning").  We zijn uw juridische partner om uw vastgoedproject in goede banen te leiden.

Reken op de know-how van onze specialisten

  • Overdracht onroerende goederen

  • Projectfinanciering

  • Opzetten projectvennootschap

  • Fiscale optimalisatie

  • Omgevingsvergunningen

  • Partiële splitsing van onroerende activa

  • Vestiging onroerende zakelijke rechten

  • Aannemingscontracten

  • Onderhandelingen/bemiddeling

  • Geschillen

gevel

Bemiddeling

 

Bemiddeling in de zin van het Gerechtelijk wetboek is een gestructureerde procedure, waarin twee of meer partijen bij een geschil zelf pogen om op vrijwillige basis met de hulp van een bemiddelaar/mediator hun geschil te schikken. Deze procedure kan door de partijen vrijwillig worden ingeleid of door een rechterlijke instantie worden voorgesteld of gelast.

Het staat vast dat bemiddeling een opmars kent. Het is een bewezen en doeltreffende manier om op sneller, goedkoper en duurzamer conflicten aan te pakken.  De bemiddelaar is een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige ‘derde’, die het proces begeleidt.  Hij of zij zorgt ervoor dat de betrokken partijen zich gehoord voelen in hun belangen. Hij of zij ondersteunt hen bij het zelf, samen zoeken naar een oplossing. De overeenkomst die bereikt wordt, noemt men het bemiddelingsakkoord, hetgeen bindend is voor partijen. Bemiddeling is een wettelijk erkende methode om conflicten op te lossen, buiten de rechtbank om (zgn. alternative dispute resolution).

Meester Didier Van Laere is erkend bemiddelaar in burgerlijke & handelszaken.

Klik op volgende links voor wetgeving, algemene info of voor website Federale Bemiddelingscommissie

 

Didier Van Laere

Nood aan juridisch advies of bijstand? Wij helpen u graag verder!