Mensen

Achter ons kantoor staat een sterk team van advocaten die, elk vanuit hun vakgebied en specialisatie, u van dienst zijn met juridisch advies en gerechtelijke bijstand. We bundelen onze kennis en expertise in een professionele service op maat van uw noden en verwachtingen.

Omdat de wetgeving en rechtspraak in onze rechtsgebieden voortdurend in beweging zijn vinden we het van cruciaal belang om mee te blijven en onze kennis te delen.

Daarom combineren we onze opdrachten als advocaten ook met het lesgeven (oa. aan Odisee) en het geven van seminaries voor bedrijven, financiële instellingen en koepelorganisaties.

Ook de participatie in diverse publicaties behoort tot de kerntaak van onze advocaten.

Leo De Broeck
 • Curriculum Vitae

  Als fiscaal geschoolde zakenadvocaat (KU Leuven en Fiscale Hogeschool Brussel) rekent stichtend vennoot Leo De Broeck niet alleen alle takken van de fiscaliteit tot zijn vertrouwde werkterrein, maar ook nauw daarbij aansluitende rechtsgebieden (vennootschapsrecht, deelgebieden burgerlijk recht, deelgebieden ondernemingsrecht, vastgoedrecht, fiscaal strafrecht...) verdienen dagelijks zijn volle aandacht.

  Hoewel de voorkeur neigt naar advies en voorafgaande bijstand, trekt Leo De Broeck toch regelmatig de toga aan, zodat de voeling met de steeds evoluerende rechtspraak optimaal blijft.

  Zijn dagelijkse advocatenervaring verrijkt Leo De Broeck door deelname aan de academische wereld (Prof. Fiscale Hogeschool Brussel) als spreker of moderator op gespecialiseerde studiedagen, door het schrijven in fiscale tijdschriften, boeken of naslagwerken en als Voorzitter Examencommissie Institute Tax Advisors & Accountants (ITAA).

Didier Van Laere
 • Curriculum Vitae

  Didier Van Laere (°1971)  is advocaat aan de Brusselse en de Gentse Balie, gespecialiseerd in het fiscaal recht en vennootschapsrecht. Hij behaalde zijn Licentiaat Rechten (1989-1994) aan de Universiteit van Gent en is Gediplomeerde in Gespecialiseerde Studies van het Fiscaal Recht (Vrije Universiteit Brussel – 1994-1995). Hij is mede oprichter en managing partner van het Brussels advocatenkantoor DE BROECK VAN LAERE & Partners (1998). Hij legt zich hoofdzakelijk toe op advisering en procesvoering in zijn voorkeurmateries. Hij besteedt veel van zijn tijd aan vennootschapsrechtelijke/fiscale herstructureringen in het kader van overnames of van (familiale) opvolging gecombineerd met de persoonlijke vermogensplanning van de bedrijfsleider. Hij adviseert vermogend cliënteel en fondsen in private equity transacties.

  Didier Van Laere leidt het M&A team bij DE BROECK VAN LAERE & Partners en heeft ruime ervaring opgebouwd in zowel nationale als internationale M&A transacties. Een persoonlijke aanpak, adequate onderhandelingstechnieken en oog voor de fiscale implicaties kenmerken hem. In de loop der jaren heeft hij verschillende internationale prijzen gewonnen. Het online M&A platform Match’it van KBC heeft hem aangeduid als één van de preferentiële partners om M&A transacties juridisch te begeleiden.

  Aansluitend bij de M&A praktijk wordt Didier Van Laere dikwijls geconsulteerd voor estate planning. Didier Van Laere heeft jarenlang het vak “Successierechten” gedoceerd aan Odisee (Brussel) aan de laatstejaars studenten van de richting Fiscale Wetenschappen en heeft in deze materie een bijzondere expertise ontwikkeld. Hij blijft verbonden aan de academische wereld als gastdocent aan de hogeschool Odisee.

  Didier Van Laere adviseert niet alleen, maar staat zijn cliënteel ook bij in geschillenbeslechting. Wanneer een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, zal hij uw rechten met hand en tand verdedigen voor de rechtbank en de procesvoering dankzij zijn jarenlange ervaring op een strategische manier leiden.

  Didier Van Laere levert regelmatig bijdragen aan de vakliteratuur en publiceert wekelijks op de DVP website. Zijn artikels worden eveneens gepubliceerd op LinkedIn en Twitter.

  Didier Van Laere is een graag geziene spreker op lezingen en seminaries over allerhande fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse organisaties (Odisee Seminaries, MD Seminars, Kluwer, UAMS, Trends, Fiscaal Ondernemingsforum, BNP PARIBAS FORTIS, Deutsche Bank, Bank Van Lanschot, KMO Campus, Mentor, enz.), zowel voor een professioneel als een louter particulier publiek.

  Didier Van Laere is vlot drietalig (Nederlands, Frans en Engels).

  Aarzel niet om hem vrijblijvend rechtstreeks te contacteren voor al uw vragen.

  Bestand(en)
Jan Van Camp
 • Curriculum Vitae

  Jan Van Camp is licentiaat in de rechten (KUL 1981 – onderscheiding) en heeft eveneens aan de KUL (1983 - onderscheiding) het diploma van master in business administration behaald.

  Hij is enkele jaren actief geweest in de banksector waar hij zich specialiseerde in de financiering van internationale commerciële transacties op korte en middellange termijn. Hij maakte daarna de overstap naar een belangrijke Belgische bedrijvengroep waar hij verantwoordelijk was voor het thesauriebeheer in al zijn juridische, financiële en bancaire aspecten.

  Jan Van Camp vervoegde vervolgens de Balie in 1997 en associeerde zich in 2000 met zijn fiscale medevennoten Didier Van Laere en Leo De Broeck. Hij is pleitend advocaat doch levert tevens preventief advies en bijstand.

  Jan Van Camp is plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel.

  Zijn uitgesproken voorkeurmateries zijn het handelsrecht en het vennootschapsrecht. Hij begeleidde talrijke middelgrote en grote Belgische familiale bedrijven bij overnames en herstructureringen en heeft, mede dankzij zijn bancaire en financiële expertise, uitgebreide ervaring in de bijstand van bedrijven in moeilijkheden, in en buiten procedure.

Bart Coopman
 • Curriculum Vitae

  Bart Coopman (°1966) is licentiaat in de rechten (KUL 1991), en heeft aan de VLEKHO Brussel het postgraduaat bedrijfseconomie behaald (1992) en aan de U.L.B. - Ecole Solvay het diploma ‘”Maîtrise en Gestion Fiscale” (1993), dit alles met gewone of grote onderscheidingen. Hij voleindigde in 2002 ook de vierjarige opleiding als kandidaat advocaat bij het Hof van Cassatie. In het begin van zijn carrière werd hij laureaat van de eervolle vermelding van de bekende Fiscofoonprijs.

  Bart Coopman is of was docent of gastdocent bij Vlekho en de Fiscale Hogeschool. Hij verzorgde diverse seminaries over fiscaliteit, fiscale procedure en fiscaal strafrecht bij verscheidene beroepsverenigingen (KBAB, BAB Antwerpen, BAB Brabant, BAB Kempen, KBAB Gent, LBAB), de Belgische Vereniging der Banken, Kluwer Opleidingen, KBCBank, Bank Degroof, BACOB, Fiscale Hogeschool, het VBO, Cepina, de Hoge Raad voor Justitie, M&D, UAMS, etc.

  Hij publiceerde voorts tal van fiscale wetenschappelijke bijdragen in het Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Algemeen Fiscaal Tijdschrift, Onroerend Goed in de Praktijk, Fiscaal Vermogensbeheer, Nieuwsbrief Notariaat Fiscaal, Fiscoloog, Fiscale Actualiteit, de Fiscale Praktijkboeken, e.a.. Hij schreef ook mee aan verschillende vakliteratuur in boekvorm zoals “Welcome Black – Praktische Gids voor Fiscale Amnestie”, samen met zijn Didier Van Laere en Leo De Broeck (Standaard Uitgeverij), “Risico’s voor bestuurders van V.Z.W.’s” (Intersentia), “Lokale bedrijfsbelastingen” (Intersentia), “De minnelijke schikking in fiscale zaken” (Intersentia).

  Hij is sedert 1993 fiscaal advocaat, eerst als advocaat en later vennoot bij het advocatenkantoor Dauginet te Antwerpen van 1993 tot eind 2002. Vanaf 2003 is hij werkzaam bij het kabinet DE BROECK VAN LAERE & PARTNERS (bco@dvp-law.com).

  Al meer dan vijfentwintig jaar is Bart Coopman zeer actief in het fiscale advies- en geschillenwerk (van administratieve beroepen en bezwaren tot procedures voor de fiscale en correctionele rechtbank). Hij is beslagen in de meeste fiscale vakgebieden.

Koen Hens
 • Curriculum Vitae

  Koen Hens (°1980) is advocaat aan de Brusselse Balie sinds 2004 en vervoegde op 1 juni 2006 het kantoor waar hij zich sindsdien toelegt op fiscaal, financieel en economisch strafrecht en ondernemingsrecht.

  Hij behaalde zijn Licentiaat Rechten (2003) aan de Universiteit van Leuven en is Gediplomeerde in Aanvullende Studies in de Criminologische Wetenschappen (Katholieke Universiteit van Leuven - 2004).

  Hij heeft opgetreden voor protagonisten in diverse gemediatiseerde dossiers rond fiscale fraude, kasgeldvennootschappenfraude, BTW-carrousels, publieke en private omkoping, witwassen, sociale fraude,…

  Hij komt tussen voor alle betrokkenen in het strafproces: verdachten, inverdenkinggestelden, beklaagden en burgerlijke partijen. Zowel tijdens het vooronderzoek, voor de onderzoeksgerechten, als tijdens de vonnisfase. Hij behandelt ook cassatieprocedures in strafzaken en procedures voor het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

  Hij heeft ook ruime ervaring opgebouwd in fiscaal recht en ondernemingsrecht, waar hij onder meer optreedt in procedures die parallel met strafzaken lopen.

  Koen Hens levert regelmatig bijdragen aan de vakliteratuur over fiscaal strafrecht en strafprocesrecht (Fiscale Actualiteit, Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Algemeen Fiscaal Tijdschrift,...). In 2012 heeft hij samen met Bart Coopman het boek “De minnelijke schikking in fiscale zaken” geschreven. Het boek beoogde een handleiding te zijn voor rechtspractici die in hun dagelijkse praktijk met de minnelijke schikking en met onderhandelingen met fiscus of parket te maken krijgen.

  Hij is sedert 1 februari 2016 houder van een getuigschrift van de bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken.

  Koen Hens is vlot drietalig (Nederlands, Frans en Engels).

Annelore Molly
 • Curriculum Vitae

  Annelore Molly (°1985) studeerde in 2008 af als Licentiaat / Master in de Rechten aan de Universiteit Gent met grote onderscheiding.

  Na haar rechtenstudies behaalde ze in 2009 een Master in General Management aan de Vlerick Business School (onderscheiding), waar ze haar juridische kennis verbreedde met management vaardigheden in de ruimste zin (marketing, HR, financieel, boekhouding, enz.).

  Ze trad toe tot de Kortrijkse balie in 2009, waar ze zich bij het kantoor Eubelius tot 2012 verdiepte in het vennootschaps- en commercieel recht.

  In oktober 2012 vervoegde Annelore ons kantoor. Ze legt zich enerzijds toe op het ondernemings- en vennootschapsrecht met nadruk op corporate transacties (M&A), dit zowel voor KMO-overnames als voor grootschalige herstructureringen en commerciële samenwerkingsvormen. Zij heeft tevens ervaring opgebouwd op het vlak van aandeelhoudersconflicten en de procedures die hiermee gepaard gaan. Anderzijds heeft zij doorheen de jaren ook een uitgebreide kennis opgebouwd op het vlak van successieplanning.

Philippe Van Gaever

Philippe Van Gaever

Advocaat
 • Curriculum Vitae

  Philippe VAN GAEVER (°11/10/1986) is sinds 2011 advocaat aan de balie te Brussel. Hij behandelt dossiers in het Nederlands, Frans en Engels. Daarnaast heeft hij kennis van het Italiaans en Duits.

  Philippe VAN GAEVER behaalde zijn Bachelor in de Rechten (2007) aan de Katholieke Universiteit Brussel en volgde in dat kader ook lessen aan de Facultés Universitaires Saint-Louis. Hij behaalde zijn Master in de Rechten (2010) aan de Katholieke Universiteit Leuven met focus op economisch recht en fiscaal recht. Nadien specialiseerde hij verder in de fiscaliteit en behaalde een Master-na-Master (2011) aan de Université Libre de Bruxelles.

  Na in 2011 zijn stage te hebben aangevat bij één van de twintig advocaten bij het Hof van Cassatie, vervoegde Philippe VAN GAEVER in 2012 een internationaal nichekantoor met focus op onderhandelingen en procedures in gemediatiseerde beleggingsdossiers. Gaandeweg deed hij ook ervaring op in andere dossiers. Zo legde hij zich onder meer toe op het onderhandelen van overeenkomsten tussen ondernemingen uit de verzekeringssector alsook managementovereenkomsten. Voorts voerde hij onder andere talloze onderhandelingen en procedures voor aandeelhouders en/of bestuurders van vennootschappen, alsook onderhandelingen en procedures tegen banken met betrekking tot kredietdossiers en/of borgstellingen/panden/hypotheken. Dit leidde er eveneens toe dat hij zich verder diende te specialiseren in het voeren van beslagprocedures en het begeleiden van herstructureringen en faillissementen van ondernemingen. Aangezien deze ondernemingen vaak actief zijn in de bouw- en vastgoedsector, verzorgt hij ook hun andere dossiers, gaande van onderhandelingen en procedures omtrent aannemingsovereenkomsten tot het begeleiden van vastgoedtransacties.

  Philippe VAN GAEVER is ook sedert 2016 houder van het getuigschrift 'bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken'. Derhalve kan hij zowel in fiscale zaken als in strafzaken optreden voor het Hof van Cassatie.

  In 2018 vervoegde Philippe VAN GAEVER uiteindelijk het fiscaal advocatenkantoor DE BROECK VAN LAERE & Partners. Hier behandelt hij naast de voorgaande materies ook fiscale dossiers.

  Omwille van zijn uitgebreide ervaring op het vlak van onderhandelingen en procedures, ontwikkelde Philippe VAN GAEVER zich doorheen de jaren tot een veelzijdige advocaat met een hart voor ondernemingen en ondernemers, zodat zij met zo goed als al hun dossiers bij hem terecht kunnen. Als advocaat is hij natuurlijk ook zelf ondernemer, waardoor hij in 2017 het regiobestuur van VOKA Groot-Leuven vervoegde om nadien in 2019 het regiobestuur van VOKA Druivenstreek mee op te richten. Hij is ook sedert 2017 bestuurder van de VZW Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, een onderneming die juridische vormingen aanbiedt alsook socio-culturele activiteiten organiseert voor onder meer advocaten.

Odile Meurisse
 • Curriculum Vitae

  Odile Meurisse behaalde een Master in de Rechten aan de KULeuven, met als specialisatie fiscaal en privaat recht (2018). Na haar rechtenstudies besloot Odile zich verder te specialiseren in het fiscaal recht en behaalde een Master-na-Master in de fiscaliteit (2019) eveneens aan de KULeuven.

  Ze startte haar carrière als advocate aan de balie van Brussel in februari 2019 en vervoegde zich bij het fiscaal team van ons kantoor om zich verder te verdiepen in de geplogenheden van het fiscaal recht.

  Haar expertise behelst de drie grote belastingtakken: personenbelasting, vennootschapsbelasting en BTW. Bovendien heeft ze een bijzondere interesse in internationale taxatie en fiscale procedure. Ze adviseert en behartigt de belangen van cliënten zowel bij onderhandelingen met de belastingdiensten,  als in de administratieve fase en tijdens een gerechtelijke procedure voor de rechtbank.

  Odile is een gedreven jonge advocate die van een pragmatische aanpak houdt. De belangen van cliënten staan bij haar altijd voorop en zij streeft er naar om dit steeds op een efficiënte en snelle manier te doen. Eveneens, kunt u bij haar terecht met al uw fiscale vraagstukken. Ze zal ijveren om samen met u tot een oplossing te komen en deze uiterste complexe materie in heldere taal uit te leggen.

Christine Wiggeleer

Christine Wiggeleer

Secretaresse
Hafida Oufqir

Hafida Oufqir

Secretaresse

Interesse om bij ons te werken? Let’s talk!

Jobs