Winwin-lening wordt fiscaal interessanter

winwinlening rendeert
04/06/20

Met de zogenaamde Winwinlening wil de Vlaamse overheid, overigens al sinds 2006, particulieren ertoe aanmoedigen geld uit te lenen aan ondernemingen die financiële steun kunnen gebruiken. Particulieren kunnen zo de zaak van een vriend, familielid of kennis een duwtje in de rug geven. En ondernemingen kunnen gemakkelijker kapitaal uit hun directe omgeving aantrekken.

Deze fiscaal aantrekkelijke financieringsmethode zou wel eens bijzonder nuttig kunnen zijn om de economische impact van de coronacrisis op te vangen, zeker nu de Vlaamse regering van plan is om zeer binnenkort de fiscale voordelen nog te verhogen.

Wat was dat nu weer, een Winwinlening (ook wel eens “vriendenlening” genoemd)?

Het is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van acht jaar, althans is dat nu zo voorzien in de wetgeving. Als kredietnemer kan men momenteel tot maximum 200.000 euro lenen. Elke kredietgever kan momenteel maximum 50.000 euro ontlenen. De rentevoet voor 2020 bedraagt momenteel maximum 1,75% en minimum 0,875%.

Waarin bestaat het fiscaal voordeel dan precies?

Wie een Winwinlening heeft toegekend heeft recht op een jaarlijks belastingkrediet van 2,5 % op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. En als de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan men daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.

Wat wil men nu wijzigen?

De looptijd van de leningen die aflopen in 2020 kan worden verlengd met maximum twee jaar.

Privépersonen kunnen voortaan een lening van maximaal 75.000 euro verstrekken, in plaats van 50.000 euro.

Een bedrijf kan met de Winwinlening 300.000 in plaats van 200.000 euro lenen.

De looptijd wordt flexibeler: tussen vijf en tien jaar in plaats van acht.

Ten slotte wordt de overheidswaarborg bij een faillissement uitgebreid van 30 naar 40 procent (tijdelijke maatregel).

Klik hier voor bron.