Wanneer welke aangifte indienen?

uploaden
15/06/22

Nu het aangifteseizoen aanbreekt, zetten we de diverse aangiftetermijnen nog eens op een rijtje. De fiscus heeft de diverse indieningstermijnen zo gespreid dat in principe vermeden wordt dat iemand op hetzelfde moment een aangifte vennootschapsbelasting, een aangifte personenbelasting en een BTW-aangifte moet indienen. En de fiscus beloont diegenen die extra vroeg indienen.

 

Personenbelasting

Wie zweert bij een aangifte op papier, moet zijn/haar aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2022 indienen tegen 30 juni 2022. Wie elektronisch indient, krijgt zoals gebruikelijk iets meer tijd: de indieningstermijn voor aangiften via Tax-on-web (op MyMinFin) loopt tot 15 juli. En voor (elektronische) indiening via een mandataris, krijgt men tijd tot 30 september 2022.

Opvallend: de fiscus stelt een voorkeursbehandeling in het vooruitzicht als de aangifte (via mandataris) ten laatste op 31 augustus ingediend wordt, dus een maand vóór de officiële uiterste indieningstermijn. De fiscus belooft in dat geval een versnelde terugbetaling of (als er bij te betalen is) een vertraagde vraag om het saldo te betalen.

Belangrijk om in gedachten te houden, is ook dat wijzigingen aan voorstellen voor een vereenvoudigde aangifte altijd binnen de normale termijn ingediend moeten worden, dat wil zeggen 30 juni of 15 juli. Indiening via een mandataris verandert daar niets aan.

 

Vennootschapsbelasting

Voor de vennootschapsbelasting is de uiterste indieningstermijn dit jaar vastgelegd op 17 oktober (aanslagjaar 2022).

Vennootschappen met een afsluitdatum die valt na 28 februari, krijgen traditioneel meer tijd voor hun aangifte. Nieuw sinds vorig jaar is dat de datum van de algemene vergadering daarbij geen rol meer speelt (zie ons artikel van 2021 “Aangifte vennootschapsbelasting indienen tegen 28 oktober”). De regels zijn daardoor simpeler geworden. Met een balansdatum in maart 2022 bijvoorbeeld, heeft men nog tijd tot 3 november 2022. Een balansdatum in april betekent een indieningstermijn die loopt tot 30 november. Enzovoort. Het volledige overzicht vindt u op https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/121-venb-tabel-aangiftetermijnen-2022.pdf.

Ook met betrekking tot de vennootschapsbelasting belooft de fiscus een voorkeursbehandeling aan snelle indieners. Wie zijn/haar aangifte ten laatste op 15 september 2022 indient, krijgt sneller terugbetaling (als men daar recht op heeft).

Biztax is op dit moment al opengesteld voor aanslagjaar 2022.

Dezelfde data gelden ook voor de rechtspersonenbelasting en de belasting van niet-inwoners/vennootschappen.

 

BTW

Om rekening te houden met de genoemde uiterste indieningsdata in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting, verleent de fiscus uitstel voor de periodieke BTW-aangiften die in oktober ingediend moeten worden. Normaal gezien moeten de maandaangiften m.b.t. september en de kwartaalaangiften m.b.t. het derde kwartaal ingediend worden tegen 20 oktober. Maar met het oog op een betere spreiding van de aangiften wordt de uiterste datum met vijf dagen opgeschoven, tot 25 oktober.

Het uitstel geldt echter alleen voor de aangifte, niet voor eventuele betalingen. En wie rekent op een terugbetaling, moet tegen 24 oktober indienen.

 

https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/economische-beroepen/indieningstermijnen-aangiften; https://financien.belgium.be/nl/Actueel/opening-tax-on-web-indieningstermijnen-aangiften-2022; https://financien.belgium.be/nl/Actueel/snellere-terugbetaling-venb-rpb-bni-ven-2022; https://financien.belgium.be/nl/Actueel/uitstel-btw-aangiften-3-kwartaal-september-2022