Ubo-register: verlenging termijn tot 31/8/2021

uiteindelijk economisch gerechtigde
15/04/21

Op initiatief van Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, heeft de Algemene Administratie van de Thesaurie in overleg met de betrokken stakeholders onderzocht of nieuwe tools de informatieplichtigen kunnen ondersteunen om zich te conformeren aan de nieuwe regels opgelegd in het KB van 23 september 2020. Deze mogelijkheden zijn geïntegreerd in de aangepaste FAQ en tegelijkertijd wordt de uiterste datum voor het uploaden van bewijsstukken en jaarlijkse bevestiging van de informatie in het UBO-Register verlengd tot 31 augustus 2021. Dankzij die verlenging hebben de informatieplichtigen de nodige tijd om de FAQ toe te passen en te vermijden dat zij vanaf 1 september 2021 de voorziene sancties ondergaan.

Klik hier voor bron.