Taxi nemen: uniforme aftrek aan 75%

Taxi
03/01/22

De aftrek van autokosten is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de betrokken auto. Die algemene regel is gemakkelijk toe te passen als het om een eigen auto gaat. Daarvoor kan men immers gemakkelijk nagaan in de boorddocumenten wat de officiële uitstootwaarde is. Minder gemakkelijk wordt het als men bijvoorbeeld een taxi neemt en de prijs van die taxirit wil inbrengen als beroepskost. Strikt genomen zou men dan aan de taxichauffeur moeten vragen hoeveel zijn taxi uitstoot, en op basis van dat gegeven de aftrek voor de taxirekening beperken aan de hand van de gekende formule 120% - (0,5% x brandstofcoëfficiënt x CO2-uitstoot).

Pragmatische oplossing

In de praktijk is dat onwerkbaar. En daar heeft de minister ook begrip voor. Hij aanvaardt daarom een pragmatische oplossing die erin bestaat om op taxikosten een uniform aftrekpercentage van 75% toe te passen. Dat is het percentage dat in de personenbelasting van toepassing was vóór de invoering van de huidige formule vier jaar geleden, los van het type auto en de CO2-waarde. Op die manier heeft de uitstoot geen invloed op het aftrekpercentage en is het niet meer nodig om bij de taxichauffeur te informeren naar de technische gegevens van de taxi.

Diezelfde pragmatische oplossing werd ook al vooropgesteld vóór de laatste hervorming, op het moment toen (alleen nog) in de vennootschapsbelasting voor het eerst een variabele aftrekbeperking in functie van de uitstoot geïntroduceerd werd.

 

Bron: Parlementaire Vraag nr. 446 van Volksvert. W. Vermeersch van 6 juli 2021 (p. 282)