Sneller teruggave van BTW dankzij verlaagde drempels

BTW teruggave
11/06/21

Ook relatief kleine BTW-tegoeden kunnen nu teruggevraagd worden. Sinds april zijn namelijk de drempels voor een BTW-terugbetaling verlaagd. Dat moet de liquiditeit van de ondernemingen ondersteunen.

Een hele reeks fiscale maatregelen die genomen worden om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden, is specifiek gericht op bedrijven die kampen met liquiditeitsproblemen als gevolg van een gekelderde omzet. Het rijtje van dergelijke maatregelen wordt nu aangevuld met een verlaging van de drempels voor BTW-teruggaaf. Door de lagere minima komen BTW-plichtigen die een BTW-tegoed hebben, sneller in aanmerking voor terugbetaling van dat tegoed. En die terugbetaling helpt dan weer om eventuele cash flow-problemen te verlichten.

Als uit de periodieke BTW-aangifte een tegoed blijkt – d.w.z. dat de Staat geld verschuldigd is aan de BTW-plichtige – wordt dat bedrag in principe naar het volgende aangiftetijdvak overgedragen. Maar op uitdrukkelijk verzoek van de BTW-plichtige is het tegoed vatbaar voor “teruggaaf”.

Drempel zakt tot 50 of 400 euro

Alleen tegoeden van een bepaalde omvang komen in aanmerking voor terugbetaling.

Die minima bedragen nu:

-       50 euro (i.p.v. 245) indien om teruggaaf wordt verzocht in de laatste aangifte van het jaar, dus in de maand- of kwartaalaangifte die betrekking heeft op december respectievelijk het laatste kwartaal van het kalenderjaar

-       specifiek voor kwartaalaangevers: 400 euro (i.p.v. 615) indien om teruggaaf wordt verzocht in een andere kwartaalaangifte, dus in een aangifte die betrekking heeft op een van de eerste drie kwartalen van het jaar

-       specifiek voor maandaangevers: 400 euro (i.p.v. 1.485) indien om teruggaaf wordt verzocht in de andere maandaangiften, dus de aangiften die betrekking hebben op maart, juni of september

-       specifiek voor maandaangevers die een vergunning voor maandelijkse teruggave verkregen hebben: 50 euro (i.p.v. 245) voor eender welke maandaangifte

-       specifiek voor starters/maandaangevers: 50 euro (i.p.v. 245) indien om teruggaaf wordt verzocht in een maandaangifte die valt binnen 24 maanden na de aanvang van de economische activiteit.

Uitdrukkelijk aanvragen

Aan de overige voorwaarden voor teruggaaf verandert niets. Zo moeten de BTW-aangiften op tijd ingediend zijn. Concreet vraagt men de teruggaaf aan door bovenaan op de maand- of kwartaalaangifte het vakje  “Aanvraag om terugbetaling” aan te kruisen.

Hoewel de verlaging van de drempels aangekondigd wordt als een maatregel ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis, is hij niet tijdelijk. De nieuwe drempels zijn van toepassing vanaf 1 april 2021, d.w.z. op periodieke aangiften die vanaf die datum ingediend worden.

 

Bron: Circulaire