Fiscus vordert niet meer in tot eind maart

Invordering
22/02/21

Door de aanhoudende coronacrisis kampen veel ondernemingen nog steeds met liquiditeitsproblemen. Om hen wat meer ademruimte te geven, schort de fiscus voorlopig de invordering van belastingschulden op. De schorsing geldt tot en met 31 maart 2021.

De gunstmaatregel wordt alleen verleend aan ondernemingen die financieel gezond waren vóór het begin van de coronacrisis. Praktisch wordt dat vertaald als ondernemingen die geen openstaande schulden hebben (ook niet-fiscale) die nog dateren van vóór 1 januari 2020.

Er zijn verschillende uitzonderingen. Met name wordt de invordering niet geschorst voor schulden die voortvloeien uit een vastgestelde fraude of uit een georganiseerd onvermogen, verbeurdverklaringen, penale boeten (in het bijzonder ook coronaboeten) en schulden van alimentatievorderingen. Dat zijn niet-fiscale schulden waarvoor de invordering gebeurt door de FOD Financiën.

En ook andere schulden worden niet volledig ongemoeid gelaten. Sommige invorderingsmaatregelen zal de fiscus namelijk blijven treffen tijdens de schorsingsperiode: kennisgevingen van schulden aan notarissen, toepassing van de fiscale balans, bewarende maatregelen en het stuiten van de verjaring.

Wel nalatigheidsinteresten

Tot slot waarschuwt de fiscus dat het wenselijk is om in de mate van het mogelijke toch te betalen. Want tijdens de schorsingsperiode blijven de nalatigheidsinteresten gewoon doorlopen. En schorsing van de invordering staat zeker niet gelijk aan kwijtschelding van de schuld. Eens zal die toch betaald moeten worden.

 

Klik hier voor bron