Fiscus bevestigt: geen consumptiecheques voor bedrijfsleiders

Consumptiecheque
27/10/20

In een circulaire maakt de fiscus een einde aan de onduidelijkheid over de vraag of ook zelfstandige bedrijfsleiders (belastingvrij) consumptiecheques kunnen ontvangen. De circulaire geeft ook een interessante toelichting over de impact van een overschrijding van de grensbedragen.

Werknemers kunnen nog tot 31 december 2020 belastingvrij consumptiecheques krijgen van hun werkgever voor in totaal 300 euro. Voor de werkgever vormen die cheques een aftrekbare beroepskost (zie ons artikel “Consumptiecheque moet mee coronacrisis bekampen”).

Drie sectoren

De cheques kunnen nog tot 7 juni 2021 besteed worden in drie sectoren die geacht worden bijzonder zwaar getroffen te zijn door de gevolgen van de Covid 19-pandemie:

- horecazaken of kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten zijn geweest en die hun goederen of diensten aanbieden terwijl de klant fysiek aanwezig is, en die de criteria voor een micro-vennootschap niet overschrijden (ook als het gaat om zelfstandigen);

- inrichtingen uit de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid;

- sportverenigingen waarvoor een federatie bestaat die is erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, of die lid zijn van een nationale federatie.

Als de consumptiecheque op papier wordt uitgereikt, moet hij vermelden in welke inrichtingen of bij welke verenigingen hij mag worden besteed.

Alleen voor werknemers

De interessantste boodschap in de circulaire is echter dat consumptiecheques niet bedoeld zijn voor (zelfstandige) bedrijfsleiders. Daarover bestond nog onzekerheid omdat maaltijdcheques wél mogelijk zijn voor bedrijfsleiders. De fiscus hakt nu officieel de knoop door. Maaltijdcheques en consumptiecheques zijn op dat punt verschillend. Dat het systeem van consumptiecheques beperkt blijft tot werknemers, staat op zich niet in de fiscale wet, maar die verwijst naar sociale wetgeving die alleen geldt voor werknemers. Voor de fiscus is er dus geen discussie mogelijk. Als bedrijfsleiders consumptiecheques krijgen, worden zij daar gewoon op belast.

Voor alle duidelijkheid: niet-zelfstandige bedrijfsleiders (met een arbeidsovereenkomst) kunnen wél belastingvrij consumptiecheques ontvangen.

Grensbedrag niet gerespecteerd: alles belastbaar

Daarnaast blijkt uit de circulaire dat de fiscus strikt de hand wil houden aan de grensbedragen. Er zijn twee grenzen: 10 euro per cheque en 300 euro per werkgever. Als één van die grensbedragen overschreden wordt, wordt het gehele bedrag belastbaar, niet alleen het gedeelte boven het maximum.

De circulaire geeft enkele voorbeelden.

Vb. 1: een werknemer ontvangt 31 consumptiecheques van 10 euro van zijn werkgever. De werknemer betaalt belasting op het volledige bedrag van 310 euro. Het maximumbedrag van 300 euro per werkgever is immers overschreden.

Vb. 2: een werknemer ontvangt 20 consumptiecheques van 10 euro van zijn werkgever. Als de werknemer nog één of meerdere andere cheques ontvangt met een totale waarde van 100 euro (bijv. 5 cheques van 20 euro of die om een andere reden niet voldoen aan de voorwaarden), vormen die bijkomende cheques een belastbaar inkomen. De eerste 200 euro is echter in elk geval vrijgesteld. Het maximum van 300 euro is immers niet overschreden.

Vb. 3: een werknemer ontvangt 30 consumptiecheques van 10 euro van werkgever A en 30 consumptiecheques van 10 euro van werkgever B. Het totaal van de ontvangen consumptiecheques, zijnde 600 euro, is een vrijgesteld inkomen voor die werknemer. De grens van 300 euro wordt immers per werkgever afzonderlijk beoordeeld.

 

Bron: Circulaire nr. 2020/C/131 van 22 oktober 2020