Fiscale stimulans om "vrienden"-aandelen te kopen

Spaarvarken activeren
07/01/21

“Bevriende” natuurlijke personen die kapitaal inbrengen in een Vlaamse vennootschap (een zogenaamd “vriendenaandeel” kopen), krijgen daarvoor vanaf aanslagjaar 2021 een belastingvermindering in de personenbelasting.

Het gaat om een uitbreiding van het concept van de Vlaamse winwinlening. Tot nu toe was er alleen een belastingvoordeel voor leningen, maar nu wordt dus een vergelijkbaar voordeel verleend voor een kapitaalinbreng.

De investeerder mag voor 75.000 euro vriendenaandelen kopen (eventueel van verschillende vennootschappen). Een vennootschap mag voor maximaal 300.000 euro vriendenaandelen aanbieden (eventueel aan verschillende particulieren).

De belastingvermindering bedraagt 2,5% van de inbreng over een periode van vijf jaar. Per belastingplichtige en per jaar komt dat dus neer op een maximaal belastingvoordeel van 1875 euro.

De koper van de aandelen mag geen belangen hebben in de emitterende vennootschap, bijvoorbeeld als werknemer, bestuurder of grote aandeelhouder. En de inbreng mag alleen in geld gebeuren.

Alleen kleine vennootschappen komen in aanmerking, maar daarbij wordt de Europese omschrijving gevolgd, die ruimer is dan het concept “kleine vennootschap” uit het Belgische vennootschapsrecht. Zoals tegenwoordig de gewoonte is, zijn vennootschappen uitgesloten die banden hebben met belastingparadijzen. Bovendien mag het via vriendenaandelen ingezamelde kapitaal niet gebruikt worden om dividenden uit te keren. Managementvennootschappen komen evenmin in aanmerking. Een andere voorwaarde is dat de exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest gelegen moet zijn. En de vennootschap mag niet beursgenoteerd zijn.

 

Bron: Vlaams Decreet van 27 november 2020, Staatsblad van 23 december 2020