Erfbelastingen en uitkeringen uit trusts

fiscaal paradijs
14/03/24

Zowel de niet-discretionaire trust als de discretionaire trust wordt belast op basis van art. 2.7.1.0.6, §1 VCF.

Uitkeringen uit niet-discretionaire trusts worden belast op het ogenblik dat er effectief uitgekeerd wordt. Gaat het om uitkeringen die periodiek betaald worden, dan wordt de erfbelasting geheven op het ogenblik van de eerste uitkering, waarbij de belastbare grondslag bepaald wordt conform art. 2.7.3.2.3 VCF.

Uitkeringen uit discretionaire trusts worden belast op het ogenblik dat er effectief uitgekeerd wordt. Een discretionaire trust genereert immers een eventueel recht dat pas belastbaar is als het actueel wordt.

Dit standpunt van Vlabel geldt voor overlijdens vanaf 01/01/2017.

 

Bron: Standpunt Vlabel