De nieuwe (en niet zo nieuwe) fiscale coronamaatregelen: een overzicht (deel 2)

corona virus
14/04/21

Het arsenaal aan fiscale steunmaatregelen om de gevolgen van de covid-19-pandemie te bestrijden, wordt binnenkort nog uitgebreid. De regering is het eens geworden over een pakket aan nieuwe stimuli. Daaronder een drastische verlaging van de nalatigheidsinteresten inzake BTW. Tegelijk worden enkele reeds gekende maatregelen verlengd, wegens de aanhoudende crisissituatie. En intussen heeft de fiscus nog enkele interessante toleranties bekend gemaakt. Hoog tijd dus voor een overzicht. In dit tweede deel van ons overzicht kijken we naar de BTW en de andere indirecte belastingen.

Een opvallende nieuwe maatregel betreft lagere nalatigheidsinteresten inzake BTW en accijnsrechten. De tarieven voor nalatigheids- en moratoriuminteresten worden (tijdelijk) gealigneerd op die in de inkomstenbelastingen. Dat wil zeggen dat het tarief drastisch daalt, van 9,6% tot respectievelijk 4 en 2%. Ook de hoge BTW-boete voor te late betaling wordt gemilderd: die daalt tijdelijk van 15% naar 10%.

Zowel de aanpassing van de interestvoeten als de boete geldt enkel voor het tweede kwartaal van 2021. De maatregel is afgeklopt op de ministerraad maar is nog niet gepubliceerd.

Teruggave

Voorts worden de regels voor teruggave van BTW versoepeld. Voortaan kan men voor kleinere bedragen een teruggave vragen. De nieuwe drempels zijn: 400 euro voor “gewone” maand- of kwartaalaangiften, 50 euro voor starters of eindejaaraangiften.

Autokosten: tolerantie

Gloednieuw is ook een tolerantie met betrekking tot autokosten. De minister heeft die onlangs aangekondigd. De tolerantie bestaat erin dat BTW-plichtigen tijdelijk mogen overschakelen op een andere methode om het beroepsgedeelte van autokosten te bepalen. De BTW-aftrek gebeurt immers in verhouding tot het beroepsgebruik (met een maximum van 50%). Wie zich niet wil bezighouden met een omslachtige kilometeradministratie om het reële beroepsgebruik te bepalen, kan kiezen uit een forfaitaire of een semi-forfaitaire methode (klik hier voor bron).

De “zuiver” forfaitaire methode houdt in dat uitgegaan wordt van een beroepsgebruik  van 35% voor de hele vloot. De semi-forfaitaire methode vertrekt van een formule die rekening houdt met het woon-werkverkeer van de gebruiker van de auto om het privégebruik te bepalen. De formule is: (afstand woon-werk × 2 × 200 + 6 000) / totale afstand) × 100.

Het probleem daarmee is dat de woon-werkkilometers forfaitair vastliggen en dus niet beïnvloed worden door thuiswerk of een economische crisis, terwijl het totale aantal kilometers wel een reëel cijfer is. Dat laatste is wellicht naar beneden getuimeld tijdens de coronacrisis. Met een onveranderd aantal forfaitaire pendelkilometers in de teller, jaagt dat het percentage privégebruik naar omhoog en dus de BTW-aftrek naar beneden.

Om daar een mouw aan te passen, mogen de betrokkenen tijdelijk overschakelen naar de “zuiver” forfaitaire methode. Ze mogen dus forfaitair een aftrek van 35% toepassen voor kalenderjaar 2020. En in 2021 mogen ze onmiddellijk weer overschakelen naar de semi-forfaitaire methode. De regel dat men aan de zuiver forfaitaire methode altijd vast hangt voor minstens vier jaar, is dus tijdelijk niet van toepassing.

Decembervoorschot

Het decembervoorschot in de BTW was vorig jaar geschrapt om ondernemingen te helpen die met cashflow-problemen kampen als gevolg van de coronapremies. De regering heeft nu beslist om die maatregel dit jaar te herhalen. Ook in 2021 zal er dus geen decembervoorschot betaald moeten worden.

Verlenging

Voorts zijn er enkele maatregelen die eind vorig jaar al verlengd waren tot eind maart 2021, en nu opnieuw met drie maanden verlengd worden, tot 30 juni 2021:

  • de BTW-verlaging tot 6% voor mondkapjes en handgels;
  • de vrijstelling van het registratierecht en van het recht op geschriften voor notariële volmachten, zodat een bezoek aan het notariskantoor vermeden kan worden.

De pas onlangs ingevoerde vrijstelling van BTW voor coronavaccins en testkits en daarmee samenhangende dien­sten, hoeft niet verlengd te worden, want de vrijstelling gold meteen voor heel 2021 en 2022.

Termijnen Vlaamse erf- en registratiebelasting

Ook op het niveau van de gewesten wordt rekening gehouden met de pandemie. De Vlaamse belastingdienst heeft de coronamaatregelen verlengd die de dienst ook al tijdens de eerste golf afgekondigd had.

In de eerste plaats gaat het om verlengingen van de termijnen in de erfbelasting en de registratiebelasting. De betrokken termijnen worden automatisch verlengd tot 30 april 2021. Men hoeft de verlenging dus niet aan te vragen. Voorbeelden zijn de termijnen om een aangifte van nalatenschap in te dienen, om een akte te registreren of om een tweede woning van de hand te doen als men aanspraak maakt op een verlaagd tarief voor een enige woning.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft voorlopig geen vergelijkbare verlenging aangekondigd.

 

Nuttige link 1

Nuttige link 2