Binnenkort geen fiscale regularisaties meer

pot met zwart geld
14/04/21

Het is nu officieel: het systeem van fiscale en sociale regularisaties wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2024. Het stond al in het regeerakkoord maar nu is de betreffende wet verschenen in het Staatsblad.

Al sinds 2004 is een officieel stelsel van regularisaties een bijna vast onderdeel van het fiscale landschap. Het begon met een eerste “fiscale amnestie” of EBA (eenmalige bevrijdende aangifte), die nadien opgevolgd werd door variaties op hetzelfde thema. De huidige versie, de zogenaamde EBA IV, kennen we sinds 2016. De filosofie is steeds dezelfde. Fiscale zondaars kunnen hun fiscale zonden opbiechten en krijgen dan fiscale en strafrechtelijke immuniteit. Ze betalen alsnog de belastingen die eigenlijk verschuldigd waren en/of een strafheffing. Daarvoor krijgen ze een regularisatie-attest, dat hen beschermt tegen toekomstige vervolging of verdere sancties voor de inbreuken uit het verleden.

Laatste kans

Wie nog overweegt gebruik te maken van die procedure, moet stilaan haast maken. De regering biedt de komende 2,5 jaar nog een “laatste kans” om te regulariseren en daarna is het onherroepelijk afgelopen. De einddatum is 31 december 2023. Aanvragen tot regularisatie die op die datum ingediend worden bij het Contactpunt Regularisaties, zullen daarna nog wel behandeld worden. En er zullen dus nog wel regularisatie-attesten uitgereikt worden in de loop van 2024. Maar vanaf 1 januari 2024 kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.

De regering gaat ervan uit dat zwarte inkomsten en kapitalen steeds moeilijker verborgen kunnen blijven. Bovendien wil ze de slagkracht van de gerechtelijke instanties verhogen, zodat alle informatie die de fiscus tegenwoordig in handen krijgt, meer en meer ook effectief zal leiden tot vervolging. Een systeem waarin de fiscale zondaar zelf het initiatief neemt om zijn misstappen recht te zetten, wordt in die constellatie overbodig geacht. De overheid zal hen wel weten te vinden, luidt de redenering. De regering verwacht dan ook een toestroom van gegadigden die gebruik zullen willen maken van deze regularisatie “van de laatste kans”.

Ook geen officieuze regularisaties meer

Hoewel in de voorbije jaren stopzettingen van regularisatierondes nooit erg definitief bleken, lijkt het nu menens. “Het dient duidelijk te zijn dat er geen verlenging komt”, was de toon in de Kamer. Zo’n verlenging komt er ook niet in de vorm van “officieuze” regularisaties bij het plaatselijke controlekantoor, zoals ooit geregeld in een omzendbrief van de BBI. De minister van Financiën heeft nadrukkelijk verklaard dat daarvan geen sprake meer zal zijn.

Voor alle duidelijkheid: binnen de normale aanslagtermijnen (7 jaar in geval van fraude) is het altijd mogelijk om spontaan naar de controleur te stappen en een niet-aangegeven inkomen alsnog aan te geven. Men ondergaat dan de gebruikelijke sancties. Ook dat is een vorm van fiscale regularisatie, die op zich nooit uitgesloten zal worden. Maar op die manier kan de betrokken belastingplichtige nooit bescherming krijgen tegen strafrechtelijke vervolging. En het biedt ook geen oplossing als de berouwvolle belastingzondaar verder dan 7 jaar wil teruggaan in het verleden.

 

Bron: Wet van 16 maart 2021, Staatsblad van 23 maart 2021