Bijzondere liquidatiereserve: formulier vergeten is geen probleem

reserve geld
07/12/20

Voor de aanslagjaren 2013 en 2014 konden (kleine) vennootschappen een bijzondere liquidatiereserve aanleggen. Het interessante aan een dergelijke reserve is dat die later uitgekeerd kan worden aan een gunsttarief van 5% (als men bereid is vijf jaar te wachten, dus veelal tot in 2021 of 2022). Het is dus een manier om te ontsnappen aan de normaal te betalen 30% roerende voorheffing.

Bij een latere ontbinding-vereffening kan de reserve zelfs volledig belastingvrij uitgekeerd worden. In ruil moest er wel een bijzondere heffing van 10% ingehouden worden bij de aanleg van de reserve. Maar die prijs waren veel vennootschappen maar al te graag bereid te betalen (zie ons artikel “Liquidatiereserve krijgt ruimere toepassing”).

Formulier 275A twee keer indienen

Een probleem was wel dat er nogal wat formaliteiten bij kwamen kijken. Zo moest er een aparte “bijzondere aangifte” (opgave 275A) ingediend worden met betrekking tot de bijzondere heffing van 10%. Dat formulier moest bovendien nog eens als bijlage toegevoegd worden aan de gewone aangifte in de vennootschapsbelasting.

Dat laatste werd door veel vennootschappen vergeten. Dat is begrijpelijk, want op zich was die bijlage overbodig, aangezien de fiscus al in het bezit was van het formulier.

Hoe dan ook bleef er grote onzekerheid bij vennootschappen die vergeten waren het formulier toe te voegen aan de gewone aangifte. Strikt genomen was de aanleg van een bijzondere liquidatiereserve niet rechtsgeldig gebeurd in hun geval. Zij riskeren dus naast de (latere) belastingvrije of fiscaal begunstigde uitkering te grijpen.

Administratieve tolerantie

Maar zo hard speelt de fiscus het niet, blijkt nu. De minister van Financiën deelt mee, in antwoord op een parlementaire vraag, dat het vergeten van de bijlage door de vingers gezien wordt. Bij wijze van administratieve tolerantie zal het niet toevoegen van het formulier 275A bij de aangifte vennootschapsbelasting, niet automatisch leiden tot het verwerpen van de bijzondere liquidatiereserve, aldus de minister. Het is ook niet nodig het formulier na te sturen naar de bevoegde controledienst.

Voorwaarde is dan wel natuurlijk dat de bijzondere aangifte 275A al apart ingediend was bij de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering. En de diensten die de belastingaangifte controleren, mogen nog steeds aan de belastingplichtige vragen om een kopie van de bijzondere aangifte voor te leggen.

 

Bron: Parl. Vraag van Volksv. C. Leysen van 20 november 2020, Kamer, Commissie Financiën en Begroting, Integraal Verslag, CRIV 55 COM 305, p. 11