Belastingvoordeel voor kwijtschelden huur: modelovereenkomst aan fiscus bezorgen tegen 15 november

Sleutel en geld belastingvoordeel
17/08/21

De fiscus heeft een model gepubliceerd voor de overeenkomst die huurder en verhuurder moeten afsluiten als die laatste gebruik wil maken van het fiscale voordeel voor het kwijtschelden van huur ten voordele van huurders die hun zaak verplicht moeten sluiten wegens de coronamaatregelen.

Zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting kunnen verhuurders een belastingvermindering krijgen van 30% van de huur die ze kwijtschelden ten voordele van hurende zelfstandigen of kleine vennootschappen die verplicht zijn (waren) hun bedrijf te sluiten als gevolg van de beperkende coronamaatregelen. De maatregel is onlangs verlengd voor de maanden juni, juli, augustus en september (zie ons artikel “Huur kwijtschelden wegens coronasluiting levert nog vier maanden langer belastingvoordeel op”).

Een van de voorwaarden is dat huurder en verhuurder een schriftelijke overeenkomst sluiten over de kwijtschelding. Die overeenkomst moet aan de fiscus bezorgd worden tegen 15 november als het gaat om de periode juni tot september 2021.

Facultatief maar aangeraden

De fiscus heeft nu een modelovereenkomst gepubliceerd op zijn website. Het gebruik van die modelovereenkomst is facultatief, maar wordt aangeraden omdat de modelovereenkomst alle noodzakelijke informatie bevat. Het model van de fiscus geeft immers een volledig overzicht van alle voorwaarden die vervuld moeten worden. Van de meeste daarvan moet gewoon verklaard worden dat ze vervuld zijn. De verhuurder is vrij om een andere vorm te geven aan de overeenkomst maar loopt dan het risico dat zijn aanvraag voor een belastingvermindering niet verwerkt kan worden omdat hij vergeten is de gegevens met betrekking tot een of andere voorwaarde op te nemen. Op het formulier moet natuurlijk ook het kwijtgescholden bedrag vermeld worden (maximaal 5.000 euro per huurcontract per maand) en de maand(en) waarvoor de huurder geen of minder huur betaalt.

De (model)overeenkomst moet zowel door de verhuurder als de huurder ondertekend worden. Ze mag zowel elektronisch als per gewone post opgestuurd worden naar het adres dat op het formulier vermeld staat. De verhuurder houdt best een kopie bij voor zijn eigen administratie. De belastingvermindering zelf moet aangevraagd worden in de belastingaangifte.

 

Bron: klik hier