Autofiscaliteit wordt grondig hervormd

Audi e-tron GT
11/06/21

Vanaf 2026 zullen autokosten alleen nog voor elektrische wagens aftrekbaar zijn. De regering wil daarmee de elektrificatie van het wagenpark een boost geven. Er is wel een ruime overgangsregeling. Voor auto’s die nog gekocht worden in de volgende twee jaar, verandert er niets.

De aftrek van autokosten in de personen- en de vennootschapsbelasting hangt af van de CO2-uitstoot en varieert dus van model tot model. Het percentage schommelt tussen 40% en 100%. Voor een gemiddeld autotype is in de praktijk zo’n 60 à 70% van de kosten aftrekbaar.

Voor wie het exact wil narekenen: de formule is 120% – (0,5% × brandstofcoëfficiënt × CO2-uitstoot per km in gram), waarbij de brandstofcoëfficiënt 1 is voor dieselmodellen en 0,95 voor auto’s met een benzinemotor of een hybride aandrijving (0,90 voor auto’s van minder dan 12 fiscale pk die rijden op aardgas), met een maximum van 100% en een minimum van 50% (75% voor auto’s van vóór 2018 maar niet voor vennootschappen), met dien verstande dat men voor een uitstoot boven de 200 g/km automatisch terugvalt op een aftrekpercentage van 40%.

Binnen enkele jaren gaat die hele regeling echter op de schop. Althans voor nieuwe auto’s. Dat blijkt uit een plan waarover de regering onlangs een akkoord bereikt heeft maar dat nog goedgekeurd moet worden in het Parlement.

Geen wijzigingen voor auto’s gekocht vóór midden 2023

De bedoeling is het systeem te hervormen in twee stappen. De eerste fase treedt in werking op 1 juli 2023. Er verandert niets voor alle auto’s die vóór die datum aangekocht zijn. Voor die categorie komt de aftrek van autokosten op geen enkel moment in het gedrang. Zij blijven voor hun volledige verdere gebruiksduur onderworpen aan de huidige regels. “Aangekocht” moet in ruime zin begrepen worden. Ook “geleased” (of “gehuurd”) valt eronder. Op een leasingwagen die in dienst genomen is begin 2023, zal de nieuwe regeling dus nooit toegepast worden. Maar ook in minder gunstige zin moet het begrip “aangekocht” in ruime zin opgevat worden: aankoop van een tweedehandsauto valt er eveneens onder. Dus wie eind 2023 een tweedehandswagen koopt die in 2021 voor het eerst ingeschreven is, valt toch onder de nieuwe regeling.

Uitdoofregeling voor auto’s gekocht van midden 2023 tot eind 2025

Voor auto’s die aangekocht zijn in de periode van 1 juli 2023 tot 31 december 2025, en die uitgerust zijn met een klassieke aandrijving, wordt de aftrek geleidelijk afgebouwd. Voor die categorie geldt niet dat het aftrekstelsel ongewijzigd blijft voor de hele gebruiksduur. De gekende formule blijft van toepassing maar het maximumpercentage daalt geleidelijk tot:

  • 75% in 2025
  • 50% in 2026
  • 25% in 2027
  • 0% in 2028.

Bovendien verdwijnen voor die auto’s de minimumpercentages van 50% of 40% vanaf 2025. Het aftrekpercentage zou dus al in 2025 naar beneden kunnen tuimelen als de CO2-uitstoot ongunstig uitvalt.

Die afbouwregeling geldt ook voor hybride auto’s, zelfs stekkerhybrides (plug-in hybride modellen). Er is alleen een uitzondering voor types die geen CO2 uitstoten. In de praktijk worden daarmee elektrische auto’s en auto’s op waterstof bedoeld. Daarvoor blijft de aftrek 100%.

Vanaf 2026 geen aftrek meer voor (nieuwe) auto’s met klassieke aandrijving

Op 1 januari 2026 treedt dan, volgens de huidige plannen, de tweede fase in werking. Op dat moment valt de aftrek volledig weg voor auto’s met klassieke aandrijving. Dat wil zeggen: voor auto’s die vanaf dan gekocht (of geleased) worden. Alleen voor elektrische wagens (en auto’s die op waterstof rijden) kunnen nog beroepskosten afgetrokken worden.

Maar het aftrekpercentage daalt jaar na jaar. Meer precies bedraagt de aftrek:

  • 100% in 2026
  • 95% in 2027
  • 90% in 2028
  • 82,5% in 2029
  • 75% in 2030
  • 67,5% in 2031.

Die percentages blijven wel van toepassing voor de volledige gebruiksduur van de auto (zoals voor auto’s van vóór 1 juli 2023 maar in tegenstelling tot modellen die onder de “uitdoofregeling” hierboven vallen). Een elektrische wagen die bijvoorbeeld gekocht wordt in 2027, zal dus ook in 2028, 2029 enz. nog in aanmerking komen voor een aftrek van 95%.

Algemeen van toepassing

Belangrijk is ten slotte dat de nieuwe regeling niet alleen van toepassing is op “bedrijfswagens” maar op alle auto’s, dus ook op bijvoorbeeld een beroepsmatig gebruikt voertuig van een eenmanszaak. Zelfs particulieren die met hun eigen auto naar het werk rijden, worden getroffen. Ook de forfaitaire aftrek van 0,15 euro per kilometer voor woon-werkverkeer valt immers vanaf 2026 weg voor niet-elektrische auto’s (tenzij voor eerder aangekochte auto’s die onder de overgangsregeling vallen). 

“Auto” in deze context wil overigens zeggen: personenauto. Lichte vrachtwagens blijven immers buiten schot. Voor bestelwagens en pick-ups verandert er dus niets aan de kostenaftrek.