Aangifte vennootschapsbelasting indienen tegen 28 oktober 2021

uitstel in agenda
14/04/21

De meeste aangiften in de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting voor aanslagjaar 2021, moeten uiterlijk op 28 oktober 2021 ingediend worden, laat de fiscus weten. Dat zou op zich niet zo’n groot nieuws zijn, ware het niet dat vlak daarvoor een nieuwe indieningstermijn ingeschreven was in het wetboek. De inkt van die publicatie is dus nog niet goed droog of er wordt al van afgeweken (gelukkig maar).

Vanaf aanslagjaar 2021 geldt een nieuwe wettelijke regel voor het vaststellen van de uiterste indieningsdatum voor de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting van niet-inwoners/vennootschappen of rechtspersonen. Voor het indienen van de aangifte krijgen de belastingplichtigen zeven maanden de tijd vanaf de eerste van de maand na de afsluiting van het boekjaar.

Zeven maanden na balansdatum

Daarmee wordt komaf gemaakt met de onduidelijkheid in de vorige versie van de wettekst (artikel 310 WIB 1992), waarin de verwijzing naar de datum van de algemene vergadering ongewenste dubbelzinnigheid creëerde. De datum van de algemene vergadering heeft nu geen invloed meer op de nieuwe termijnen. De nieuwe regeling werd eigenlijk ook al vorig jaar toegepast (zie ons artikel “Nieuwe regels voor indieningstermijn aangifte vennootschapsbelasting”), en wordt nu dus verankerd in de wet.

Voor vennootschappen die boekhouden per kalenderjaar, en dus afgesloten hebben op 31 december 2020, zou dat impliceren dat 31 juli de uiterste indieningsdatum wordt. Maar dat is natuurlijk niet realistisch. Het zou een te drastische breuk met de geplogenheden inhouden (traditioneel wordt de aangifte in het najaar ingediend). Om van de coronacrisis nog te zwijgen.

Fiscus staat uitstel toe

Voorlopig wordt daarom vastgehouden aan de traditie. Want de fiscus heeft officieel laten weten dat voor aanslagjaar 2021 de “gewone” indieningstermijn loopt tot 28 oktober 2021, zowel voor de vennootschapsbelasting als de rechtspersonenbelasting en de BNI.

Vennootschappen die op basis van de nieuwe wettelijke regeling later dan 28 oktober mogen indienen, kunnen evident gebruik maken van die langere termijn. De fiscus zet op zijn website alle mogelijkheden op een rijtje.

Tabel met alle data

Voor afsluitdata die bijvoorbeeld vallen in de periode van 1 tot 31 maart 2021, is de uiterste indieningsdatum 3 november 2021. Als de afsluitdatum valt in de periode van 1 tot 30 april 2021, moet de aangifte binnen zijn tegen 30 november 2021. Enzovoort.

 

Bron: Wet van 26 januari 2021, Staatsblad van 10 februari 2021