Tax shelter voor videogames is eindelijk in werking getreden

videogames
05/05/23

Intussen al vier jaar geleden is de regeling van de “tax shelter” voor film en voor podiumkunsten uitgebreid tot de gamingindustrie, dus tot het ontwerpen van videospelletjes. Het principe blijft hetzelfde: een vennootschap investeert in de productie van een film, een game enz. door kapitaal ter beschikking te stellen aan een productiemaatschappij, sluit daarover een zogenaamde raamovereenkomst, en kan in ruil een deel van haar winst vrijstellen van belasting in functie van de omvang van de investering en van een reeks paramaters die te maken hebben met de kosten van de productie (artikel 194ter/3 van het WIB 1992, Wet van 29 maart 2019).

Specifiek voor videospelletjes kon de regeling echter niet effectief in werking treden omdat Europa bezwaren maakte. Daarom is de wet een half jaar geleden aangepast. Zo wil Europa de steun beperkt zien tot de culturele sector, dus tot games met een culturele dimensie. Die voorwaarde zal concreet getoetst moeten worden aan de hand van een “culturele test” waarvoor de gemeenschappen (Vlaamse, Franstalige of Duitstalige) bevoegd zijn.

Groen licht van Europa

Inmiddels heeft de Europese Commissie laten weten dat die aanpassingen volstaan. Niets stond dus een effectieve inwerkingtreding nog in de weg. In een bericht in het Staatsblad van 22 december 2022 laat de fiscus weten dat de tax shelter voor videospelen vanaf 1 januari 2023 van toepassing is. Dat wil concreet zeggen dat het gunstregime van toepassing is op raamovereenkomsten met een productiemaatschappij die zijn ondertekend vanaf 1 januari 2023.