Mensen

Achter ons kantoor staat een sterk team van advocaten die, elk vanuit hun vakgebied en specialisatie, u van dienst zijn met juridisch advies en gerechtelijke bijstand. We bundelen onze kennis en expertise in een professionele service op maat van uw noden en verwachtingen.

Omdat de wetgeving en rechtspraak in onze rechtsgebieden voortdurend in beweging zijn vinden we het van cruciaal belang om mee te blijven en onze kennis te delen.

Daarom combineren we onze opdrachten als advocaten ook met het lesgeven (oa. aan Odisee) en het geven van seminaries voor bedrijven, financiële instellingen en koepelorganisaties.

Ook de participatie in diverse publicaties behoort tot de kerntaak van onze advocaten.

Leo De Broeck
 • Curriculum Vitae

  Als fiscaal geschoolde zakenadvocaat (KU Leuven en Fiscale Hogeschool Brussel) rekent stichtend vennoot Leo De Broeck niet alleen alle takken van de fiscaliteit tot zijn vertrouwde werkterrein, maar ook nauw daarbij aansluitende rechtsgebieden (vennootschapsrecht, deelgebieden burgerlijk recht, deelgebieden ondernemingsrecht, vastgoedrecht, fiscaal strafrecht...) verdienen dagelijks zijn volle aandacht.

  Hoewel de voorkeur neigt naar advies en voorafgaande bijstand, trekt Leo De Broeck toch regelmatig de toga aan, zodat de voeling met de steeds evoluerende rechtspraak optimaal blijft.

  Zijn dagelijkse advocatenervaring verrijkt Leo De Broeck door deelname aan de academische wereld (Prof. Fiscale Hogeschool Brussel) als spreker of moderator op gespecialiseerde studiedagen, door het schrijven in fiscale tijdschriften, boeken of naslagwerken en als Voorzitter Examencommissie Institute Tax Advisors & Accountants (ITAA).

Didier Van Laere
 • Curriculum Vitae

  Didier Van Laere (°1971)  is advocaat aan de Brusselse en de Gentse Balie, gespecialiseerd in het fiscaal recht en vennootschapsrecht. Hij behaalde zijn Licentiaat Rechten (1989-1994) aan de Universiteit van Gent en is Gediplomeerde in Gespecialiseerde Studies van het Fiscaal Recht (Vrije Universiteit Brussel – 1994-1995). Hij is mede oprichter en managing partner van het Brussels advocatenkantoor DE BROECK VAN LAERE & Partners (1998). Hij legt zich hoofdzakelijk toe op advisering en procesvoering in zijn voorkeurmateries. Hij besteedt veel van zijn tijd aan vennootschapsrechtelijke/fiscale herstructureringen in het kader van overnames of van (familiale) opvolging gecombineerd met de persoonlijke vermogensplanning van de bedrijfsleider. Hij adviseert vermogend cliënteel en fondsen in private equity transacties.

  Didier Van Laere leidt het M&A team bij DE BROECK VAN LAERE & Partners en heeft ruime ervaring opgebouwd in zowel nationale als internationale M&A transacties. Een persoonlijke aanpak, adequate onderhandelingstechnieken en oog voor de fiscale implicaties kenmerken hem. In de loop der jaren heeft hij verschillende internationale prijzen gewonnen. Het online M&A platform Match’it van KBC heeft hem aangeduid als één van de preferentiële partners om M&A transacties juridisch te begeleiden.

  Aansluitend bij de M&A praktijk wordt Didier Van Laere dikwijls geconsulteerd voor estate planning. Didier Van Laere heeft jarenlang het vak “Successierechten” gedoceerd aan Odisee (Brussel) aan de laatstejaars studenten van de richting Fiscale Wetenschappen en heeft in deze materie een bijzondere expertise ontwikkeld. Hij blijft verbonden aan de academische wereld als gastdocent aan de hogeschool Odisee.

  Didier Van Laere adviseert niet alleen, maar staat zijn cliënteel ook bij in geschillenbeslechting. Hij is sinds 2022 federaal erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Wanneer een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, zal hij uw rechten met hand en tand verdedigen voor de rechtbank en de procesvoering dankzij zijn jarenlange ervaring op een strategische manier leiden.

  Didier Van Laere levert regelmatig bijdragen aan de vakliteratuur en publiceert wekelijks op de DVP website. Zijn artikels worden eveneens gepubliceerd op LinkedIn en Twitter.

  Didier Van Laere is een graag geziene spreker op lezingen en seminaries over allerhande fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse organisaties (Odisee Seminaries, MD Seminars, Kluwer, UAMS, Trends, Fiscaal Ondernemingsforum, BNP PARIBAS FORTIS, Deutsche Bank, Bank Van Lanschot, KMO Campus, Mentor, enz.), zowel voor een professioneel als een louter particulier publiek.

  Didier Van Laere is vlot drietalig (Nederlands, Frans en Engels).

  Aarzel niet om hem vrijblijvend rechtstreeks te contacteren voor al uw vragen.

  Bestand(en)
Vincent Van Obberghen
 • Curriculum Vitae

  Vincent Van Obberghen (°1973) is sinds 1996 ingeschreven als advocaat bij de Brusselse Balie.

  Vincent Van Obberghen heeft doorheen de jaren een ruime en erkende expertise opgebouwd in het voeren van complexe procedures voor ondernemers en ondernemingen. Zijn juridisch actieterrein omvat het breed gamma van commerciële en vennootschapsrechtelijke geschillen: contractuele betwistingen, vastgoedprocedures, aansprakelijkheidsdossiers, aandeelhoudersgeschillen, ondernemingsstrafrecht, post-acquisitieclaims en bancaire litiges. Daarnaast heeft Vincent Van Obberghen een ruime ervaring verworven in insolventieprocedures met een bijzondere focus op procedures van gerechtelijke reorganisatie.

  Vincent Van Obberghen was in 2011 stichtend vennoot van de associatie Quinz. Als partner van de litigation-praktijk van Quinz tot 2022 werd hij door de Legal500 aanbevolen in de praktijkgebieden Dispute Resolution en Insolvency/Restructuring. Hij werd omschreven als een “hard core litigator representing various companies, insurers, and banks in high-profile cases” (Legal500 2022) en geprezen als een “well known insolvency litigator who excels in giving pragmatic solutions” (Legal500 2021).

  Vincent Van Obberghen vervoegde in 2022 De Broeck, Van Laere & Partners alwaar hij zijn litige-praktijk verder uitbouwt met een zeer bekwaam en professioneel team.

  Vincent Van Obberghen is voormalig secretaris van de Raad van de Orde van de Brusselse Balie en is  gewezen lid van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies (OVB).

Jan De Greef
 • Curriculum Vitae

  Jan De Greef (°1965) studeerde als werkstudent in 2008 cum laude af als Licentiaat/Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen.

  Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in het notariaat en als bedrijfsjurist voor een internationale onderneming, maakte hij in 2010 zijn ambitie waar, toen hij ingeschreven werd op de lijst van stagairs bij de balie te Brussel, met als patroon mr. Leo De Broeck.

  Na zijn stage liet Jan De Greef zich in 2013 inschrijven op het Tableau van de Antwerpse balie. Meteen na zijn inschrijving, richtte hij in Antwerpen zijn eenmanskantoor op. Het merendeel van zijn dossiers betrof contracten en verbintenissenrecht, vennootschapskwesties en privaatrechtelijk contentieux.

  Vriendschappelijk en professioneel omgeven doorheen de jaren door enkele fiscalisten, was het louter een kwestie van tijd vooraleer Jan de Greef gebeten werd door de ‘fiscale microbe’, waaronder dan die ene fiscale gunstmaatregel die belastingplichtigen het recht geeft om desgevallend te kunnen genieten van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, in samenhang met het belastingkrediet voor O&O (onderzoek en ontwikkeling) en de investeringsaftrek.

  Deze microbe liet Jan De Greef recent het genoegen, om samen met De Broeck, Van Laere en Partners in een samenwerkingsverband, zich toe te kunnen spitsen op voormelde specialiteit.

  In deze dossiers, legt Jan De Greef de nadruk op zowel deskundig advies als zijn procedurele ervaring, maar put hij ook uit zijn erkenning als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Annelore Molly
 • Curriculum Vitae

  Annelore Molly (°1985) studeerde in 2008 af als Licentiaat / Master in de Rechten aan de Universiteit Gent met grote onderscheiding.

  Na haar rechtenstudies behaalde ze in 2009 een Master in General Management aan de Vlerick Business School (onderscheiding), waar ze haar juridische kennis verbreedde met management vaardigheden in de ruimste zin (marketing, HR, financieel, boekhouding, enz.).

  Ze trad toe tot de Kortrijkse balie in 2009, waar ze zich bij het kantoor Eubelius tot 2012 verdiepte in het vennootschaps- en commercieel recht.

  In oktober 2012 vervoegde Annelore ons kantoor. Ze legt zich enerzijds toe op het ondernemings- en vennootschapsrecht met nadruk op corporate transacties (M&A), dit zowel voor KMO-overnames als voor grootschalige herstructureringen en commerciële samenwerkingsvormen. Zij heeft tevens ervaring opgebouwd op het vlak van aandeelhoudersconflicten en de procedures die hiermee gepaard gaan. Anderzijds heeft zij doorheen de jaren ook een uitgebreide kennis opgebouwd op het vlak van successieplanning.

Philippe Van Gaever
 • Curriculum Vitae

  Philippe VAN GAEVER (°11/10/1986) is sinds 2011 advocaat aan de balie te Brussel. Hij behandelt dossiers in het Nederlands, Frans en Engels. Daarnaast heeft hij kennis van het Italiaans en Duits.

  Philippe VAN GAEVER behaalde zijn Bachelor in de Rechten (2007) aan de Katholieke Universiteit Brussel en volgde in dat kader ook lessen aan de Facultés Universitaires Saint-Louis. Hij behaalde zijn Master in de Rechten (2010) aan de Katholieke Universiteit Leuven met focus op economisch recht en fiscaal recht. Nadien specialiseerde hij verder in de fiscaliteit en behaalde een Master-na-Master (2011) aan de Université Libre de Bruxelles.

  Na in 2011 zijn stage te hebben aangevat bij één van de twintig advocaten bij het Hof van Cassatie, vervoegde Philippe VAN GAEVER in 2012 een internationaal nichekantoor met focus op onderhandelingen en procedures in gemediatiseerde beleggingsdossiers. Gaandeweg deed hij ook ervaring op in andere dossiers. Zo legde hij zich onder meer toe op het onderhandelen van overeenkomsten tussen ondernemingen uit de verzekeringssector alsook managementovereenkomsten. Voorts voerde hij onder andere talloze onderhandelingen en procedures voor aandeelhouders en/of bestuurders van vennootschappen, alsook onderhandelingen en procedures tegen banken met betrekking tot kredietdossiers en/of borgstellingen/panden/hypotheken. Dit leidde er eveneens toe dat hij zich verder diende te specialiseren in het voeren van beslagprocedures en het begeleiden van herstructureringen en faillissementen van ondernemingen. Aangezien deze ondernemingen vaak actief zijn in de bouw- en vastgoedsector, verzorgt hij ook hun andere dossiers, gaande van onderhandelingen en procedures omtrent aannemingsovereenkomsten tot het begeleiden van vastgoedtransacties.

  Philippe VAN GAEVER is ook sedert 2016 houder van het getuigschrift 'bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken'. Derhalve kan hij zowel in fiscale zaken als in strafzaken optreden voor het Hof van Cassatie.

  In 2018 vervoegde Philippe VAN GAEVER uiteindelijk het fiscaal advocatenkantoor DE BROECK VAN LAERE & Partners. Hier behandelt hij naast de voorgaande materies ook fiscale dossiers.

  Omwille van zijn uitgebreide ervaring op het vlak van onderhandelingen en procedures, ontwikkelde Philippe VAN GAEVER zich doorheen de jaren tot een veelzijdige advocaat met een hart voor ondernemingen en ondernemers, zodat zij met zo goed als al hun dossiers bij hem terecht kunnen. Als advocaat is hij natuurlijk ook zelf ondernemer, waardoor hij in 2017 het regiobestuur van VOKA Groot-Leuven vervoegde om nadien in 2019 het regiobestuur van VOKA Druivenstreek mee op te richten. Hij is ook sedert 2017 bestuurder van de VZW Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, een onderneming die juridische vormingen aanbiedt alsook socio-culturele activiteiten organiseert voor onder meer advocaten.

Odile Meurisse
 • Curriculum Vitae

  Odile Meurisse behaalde een Master in de Rechten aan de KULeuven, met als specialisatie fiscaal en privaat recht (2018). Na haar rechtenstudies besloot Odile zich verder te specialiseren in het fiscaal recht en behaalde een Master-na-Master in de fiscaliteit (2019) eveneens aan de KULeuven.

  Ze startte haar carrière als advocate aan de balie van Brussel in februari 2019 en vervoegde zich bij het fiscaal team van ons kantoor om zich verder te verdiepen in de geplogenheden van het fiscaal recht.

  Haar expertise behelst de drie grote belastingtakken: personenbelasting, vennootschapsbelasting en BTW. Bovendien heeft ze een bijzondere interesse in internationale taxatie en fiscale procedure. Ze adviseert en behartigt de belangen van cliënten zowel bij onderhandelingen met de belastingdiensten,  als in de administratieve fase en tijdens een gerechtelijke procedure voor de rechtbank.

  Odile is een gedreven jonge advocate die van een pragmatische aanpak houdt. De belangen van cliënten staan bij haar altijd voorop en zij streeft er naar om dit steeds op een efficiënte en snelle manier te doen. Eveneens, kunt u bij haar terecht met al uw fiscale vraagstukken. Ze zal ijveren om samen met u tot een oplossing te komen en deze uiterste complexe materie in heldere taal uit te leggen.

Sarah Elslander
 • Curriculum Vitae

  Sarah Elslander behaalde haar Master in de Rechten aan de KULeuven, met als specialisatie privaatrecht en strafrecht (2018). Na haar rechtenstudies besloot ze zich verder te verdiepen in het privaatrecht in de ruimste zin: zowel in het burgerlijke recht als in het vennootschapsrecht en behaalde een Master-na-Master in het notariaat (2019) eveneens aan de KULeuven.

  Als perfect tweetalige (Frans-Nederlands) startte ze haar carrière als advocate aan de balie van Brussel in september 2019.

  Tijdens haar baliestage heeft Sarah ruime ervaring verworven op het gebied van familiaal vermogensrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht.

  Na haar stage te hebben afgerond, vervoegde ze ons kantoor in oktober 2022.

  Sarah is voorzitter van de Jong Advocaten Brussel – Kring der Stagiairs (JABkes) (2022-2023)

Interesse om bij ons te werken? Let’s talk!

Jobs