Gewestelijke steun wegens energiecrisis wordt vrijgesteld

geld en energie
05/05/23

Op de valreep is bij amendement nog een interessante bepaling toegevoegd aan de laatste wet “houdende diverse fiscale bepalingen”. Het gaat om een (tijdelijke) vrijstelling voor gewestelijke of lokale steunmaatregelen voor ondernemingen die lijden onder de gevolgen van de energiecrisis.

Tijdens de coronacrisis werd een tijdelijke belastingvrijstelling ingevoerd voor steun die de gewestelijke of lokale overheden toekenden om de gevolgen van de crisis te verlichten. Het bedrag van de steun bleef dus belastingvrij. Naar analogie daarmee komt er nu een vergelijkbare vrijstelling voor steun in het kader van de energiecrisis.

Concreet gaat het om een vrijstelling van inkomstenbelastingen voor alle “vergoedingen die overeenkomstig gewestelijke, gemeenschaps-, provinciale of gemeentelijke regelgeving worden toegekend voor de economische gevolgen die belastingplichtigen ondervinden naar aanleiding van de energiecrisis”.

 

Van 1 juli 2022 tot 31 december 2023

Er is wel een beperking in de tijd: om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, moet de steun betaald of toegekend worden in de periode tussen 1 juli 2022 en 31 december 2023.

Er zijn nog andere voorwaarden. Zo mag de vergoeding geen directe of indirecte betaling vormen voor de levering van goederen of het verlenen van diensten. En in de gewestelijke of lokale regeling op grond waarvan de steun wordt verleend, moet uitdrukkelijk bepaald staan dat de steun bedoeld is voor de economische gevolgen die belastingplichtigen ondervinden naar aanleiding van de energiecrisis.

De vrijstelling is in de eerste plaats bedoeld voor ondernemingen (zelfstandigen of vennootschappen) maar kan ook ingeroepen worden door werknemers.

De wettekst voegt eraan toe dat, als de vrijgestelde steun (geheel of gedeeltelijk) zou moeten worden terugbetaald, die terugbetaling niet aftrekbaar is als beroepskost. Die beperking is de logische tegenhanger van de vrijstelling.

Een lijst van alle gewestelijke of lokale steunmaatregelen die in aanmerking komen, is tot nu toe niet gepubliceerd door de fiscus. Voor de coronasteun is er ook nooit een dergelijke lijst gekomen.

 

Bron: Wet van 21 december 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, Staatsblad van 29 december 2022 (artikel 44).