Receptiekosten dan toch (opnieuw) 100% aftrekbaar

receptie champagne
13/08/20

De fiscus en de minister hebben nog maar net hun standpunt over receptiekosten verstrakt, of de wetgever voert alweer een versoepeling in. Om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, wordt tijdelijk een 100% aftrekbaarheid ingevoerd voor receptiekosten.

 

Over de aftrek van zogenaamde receptiekosten bestaat al jaren de grootste verwarring. Een klassiek voorbeeld zijn de kosten voor de organisatie van opendeurdagen of andere events voor klanten. Receptiekosten zijn volgens de wet maar voor de helft aftrekbaar. Reclamekosten zijn volledig aftrekbaar. Maar wat doen we dan met een event dat tot doel heeft reclame te maken voor de firma of voor een bepaald product? Gaat het dan om een receptiekost of een reclamekost?

Minister versus Cassatie

Begin 2018 hakte de toenmalige minister van Financiën de knoop door. Een receptiekost die een hoofdzakelijk publicitair doel heeft, is een reclamekost, vond hij, en is dus 100% aftrekbaar. Merkwaardig genoeg leek de fiscus niet geneigd om zich neer te leggen bij de verklaring van de minister. En kort daarop kreeg de fiscus nog gelijk van het Hof van Cassatie ook. De (intussen nieuwe) minister van Financiën verklaarde daarop dat hij zich aansloot bij het standpunt van het Hof van Cassatie. Receptiekosten zouden dus altijd maar voor de helft aftrekbaar zijn, zelfs al zijn ze bedoeld om reclame te maken (zie ons artikel “Toch geen 100% aftrek voor opendeurdagen?”).

Maar die discussie is ondertussen alweer achterhaald. De covid-19-pandemie heeft veel dingen op losse schroeven gezet, ook fiscaal. De regering heeft een hele batterij fiscale maatregelen afgekondigd die het economische herstel na de coronacrisis moeten bespoedigen. En één daarvan is een volledige aftrekbaarheid voor receptiekosten.

Belangrijk: de verruimde aftrek geldt algemeen en is dus niet beperkt tot receptiekosten met een publicitair doel. De nieuwe maatregel gaat dus nog verder dan het standpunt van de minister uit 2018.

Tussen 8 juni en 31 december 2020

De regering wil daarmee de zwaar getroffen evenementensector ondersteunen. Via de extra aftrek worden bedrijven aangemoedigd om events voor hun klanten (of leveranciers…) te organiseren.

De maatregel is weliswaar slechts tijdelijk. Om 100% aftrekbaar te zijn, moeten de kosten gemaakt zijn tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020.

 

Bron: Artikel 9 en 10 van de Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III), Staatsblad van 23 juli 2020.