Bijkomende fiscale voordelen voor laadpalen op komst

laadpalenpark
19/10/22

Om de installatie van laadstations voor elektrische voertuigen aan te moedigen, bestaan er al enkele fiscale stimuli. Die maatregelen worden nog versterkt door ze te verlengen of het voordeel te verhogen. De minister geeft een inkijk in de plannen.

Sinds september 2021 mag voor de installatie van laadpalen een verhoogde kostenaftrek toegepast worden (voor investeringen vanaf die datum). Het aftrekpercentage bedraagt maar liefst 200%. De maatregel is echter maar tijdelijk. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het tarief van 200% slechts tot het einde van 2022 toegepast zou mogen worden. Daarna zou het tarief dalen tot 150% en vanaf 1 september 2024 zou de gunstmaatregel helemaal verdwijnen. Dan vallen we terug op een “gewone” kostenaftrek van 100% (zie ons artikel “Hogere aftrek voor laadpalen voor elektrische auto’s”).

Drie maanden langer aftrek aan 200%

De eerste fase, met het tarief van 200%, wordt nu met drie maanden verlengd. Aftrek aan dat tarief kan dus nog toegepast worden tot 31 maart 2023. De wetgever houdt rekening met het feit dat veel ondernemingen, zelfs als ze hun laadpalen op tijd besteld hebben, het gunsttarief dreigden te verliezen omdat de installaties te laat geleverd worden wegens chipstekorten of internationale logistieke problemen.

En er is nog meer goed nieuws. De formaliteiten worden verminderd. Het is immers niet meer nodig om de installatie van een laadpaal te melden aan de fiscus.

Er is echter ook slecht nieuws. Er wordt uitdrukkelijk in de wet gezet dat de verhoogde kostenaftrek niet gecombineerd kan worden met de investeringsaftrek voor hetzelfde laadstation. De minister had trouwens al laten verstaan dat het sowieso (zelfs zonder de verhoogde kostenaftrek toe te passen) in bepaalde gevallen niet mogelijk is om investeringsaftrek te krijgen voor een laadpaal (zie ons artikel “Geen investeringsaftrek voor laadpaal bij bedrijfsleider thuis”).

Die wijzigingen zijn doorgevoerd met de Wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, die op 15 juli in het Staatsblad verschenen is.

De verhoogde kostenaftrek komt ook aan bod in een circulaire met FAQ (veel gestelde vragen) (circ. 2021/C/115), samen met andere “groene” maatregelen, zoals de verhoogde investeringsaftrek voor laadinfrastructuur voort elektrische vrachtwagens. Aan die laatste maatregel verandert er niets (zie ons artikel “Verhoogde investeringsaftrek (tot wel 35%) voor groene vrachtwagens en infrastructuur”).

Hogere belastingvermindering voor bidirectioneel laden

Ook vanaf 1 september 2021, maar dan voor particulieren, wordt een belastingvermindering toegekend voor de installatie van een laadpaal in of bij een woning. Het maximumbedrag van de vermindering bedraagt momenteel 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige. Maar het is de bedoeling dat die grens opgetrokken wordt tot 1.750 euro. Een wetsontwerp in die zin wordt binnenkort ingediend in de Kamer.

Nog interessanter is dat vanaf 1 januari 2023 een maximumbedrag van 8.000 euro per belastingplichtige zal gelden speciaal voor de installatie van laadstations die bidirectioneel kunnen laden. Met een dergelijke laadpaal wordt het mogelijk om een elektrische auto in te zetten als opslagpunt voor overtollige elektriciteit. De stroom die overdag opgewekt is door de zonnepanelen van de woning, kan men opslaan in de batterij van de auto en dan ’s nachts weer afgeven aan de woning, zodat men ook (gratis) elektriciteit kan gebruiken op een moment dat de zon niet schijnt. Die maatregel is opgenomen in hetzelfde wetsontwerp.

De belastingvermindering bedraagt nog 45% tot het einde van het jaar. Voor installaties in 2023 is een percentage van 30% van toepassing.

Bron: Parl. Vr. nr. 1050 van Volksvert. Vincent Scourneau van 20 mei 2022 (p. 161)