Aangiftetermijnen hervormd en in wet verankerd

kalender en rekenmachine
19/10/22

Een “engagementsverklaring” van de minister en het ITAA behelst niet alleen uitstel tot 28 oktober voor de PB-aangifte via mandataris. Het akkoord omvat ook een “permanente” regeling voor de indieningsdata voor de aangiften, die op enkele punten een radicale breuk met het verleden inhoudt, speciaal voor mandatarissen.

Vanaf aanslagjaar 2024 zullen de aangiften elk jaar op dezelfde vaste datum ingediend moeten worden. Die data zijn:

  • 30 juni voor de papieren aangifte in de personenbelasting
  • 15 juli voor de elektronische aangifte in de personenbelasting (Tax-on-web)
  • 30 september voor de aangifte in de vennootschapsbelasting.

Aard van aangifte bepaalt of langere termijn van toepassing is

De afzonderlijke termijn voor de aangifte via mandataris zou verdwijnen. Toch blijft er een specifieke termijn voor het soort aangiften dat vaak via een mandataris ingediend wordt. Die termijn zal tot 16 oktober lopen. Maar die termijn zal nu bepaald worden door de aard van de aangifte en niet meer door wie de aangifte indient. Meer specifiek zal men tijd krijgen tot 16 oktober voor aangiften van zelfstandigen en/of met buitenlandse beroepsinkomsten (met of zonder mandataris).

Verder uitstel kan nog toegestaan worden om “ernstige redenen” en bij overmacht.

Een en ander vloeit voort uit een akkoord dat bereikt is tussen de minister van Financiën en het ITAA, de beroepsvereniging van accountants en belastingadviseurs. De nieuwe regeling moet in de eerste plaats meer stabiliteit en zekerheid bieden. Er zou dus een einde komen aan de huidige situatie, waarin de indieningsdata van jaar tot jaar verschilden en er vaak uitstel toegestaan werd op het laatste moment. Maar tegelijk werd (ten dele) rekening gehouden met de verzuchtingen van de mandatarissen, voor wie een absolute deadline op 30 september onhaalbaar is.

Het nieuwe stelsel, zoals beschreven, krijgt zijn volle uitwerking vanaf aanslagjaar 2024.

De nieuwe regels zijn dus nog niet onmiddellijk van toepassing. Eigenlijk komt er een overgangsperiode van twee jaar. Ook dat is een onderdeel van het akkoord tussen de minister en het ITAA.

Aj. 2022: 28.10 voor PB

Voor aanslagjaar 2022 (dus voor de aangiften die rond deze tijd ingediend moeten worden) komt er uitstel voor de aangifte in de personenbelasting via een mandataris. De uiterste datum wordt opgeschoven van 30 september 2022 naar 28 oktober 2022. Voor de vennootschapsbelasting is er geen uitstel: de uiterste indieningsdatum blijft 17 oktober (in “normale” gevallen).

Aj. 2023 is nog overgangsjaar

Voor aanslagjaar 2023 wordt zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting nog een laatste keer afgeweken van de nieuwe regels. De uiterste indieningsdata volgend jaar zijn:

  • 9 oktober 2023 voor de aangifte in de vennootschapsbelasting
  • 18 oktober 2023 voor de aangifte in de personenbelasting via mandataris

https://vanpeteghem.belgium.be/nl/minister-van-peteghem-en-itaa-bereiken-akkoord-over-verankering-deadlines-belastingaangifte-wet