Verplaatsingskosten: inflatie leidt tot hogere vergoedingen

Voertuigen
08/07/22

Vanaf 1 juli gaat de fiscaal aanvaarde kilometervergoeding fors omhoog, tot 0,4170 euro per km. En de dagvergoedingen voor dienstreizen met een maaltijd, worden nu al voor de derde keer geïndexeerd op een half jaar tijd. Ook wie niet op verplaatsing gaat maar gewoon thuis werkt, kan een hogere onkostenvergoeding krijgen. Het maximum voor de forfaitaire thuiswerkvergoeding stijgt tot 140,15 euro vanaf 1 juni.

Als een werknemer (of bedrijfsleider) kosten maakt in beroepsverband, dus voor rekening van zijn/haar werkgever (of vennootschap), en die kosten terugbetaald krijgt, gaat het om een belastingvrije onkostenvergoeding. Fiscaal spreekt men van een terugbetaling van “eigen kosten van de werkgever” (of van de vennootschap). Het is niet altijd nodig om daarvoor bewijsstukken te hebben. Sommige kosten mogen namelijk forfaitair bepaald worden. Voor verschillende kostencategorieën laat de fiscus weten welke forfaits hij aanvaardbaar vindt.

Kilometervergoeding

Een van de bekendste voorbeelden betreft de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstreizen. De fiscus aanvaardt een bedrag dat gelijk is aan wat de Staat aan zijn ambtenaren betaalt. Tot eind juni was dat 0,3707 euro per kilometer. Als gevolg van de hoge inflatie en de duurdere brandstof wordt het forfait nu fors opgetrokken. Voor de periode van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023 mag 0,4170 euro per kilometer terugbetaald worden.

Reiskosten en verblijfkosten

Voor dienstreizen die langer dan 6 uur duren, mag ook een specifieke vergoeding betaald worden die geacht wordt de maaltijdkosten te dekken, en eventueel de kosten van een overnachting. Sinds 1 juni bedraagt die vergoeding (maximaal) 18,84 euro per dag. Voor een dienstreis met overnachting mag 141,33 euro per nacht betaald worden. Eerder dit jaar waren die forfaits al twee maal geïndexeerd, als gevolg van opeenvolgende overschrijdingen van de spilindex (zie ons artikel “Vergoedingen voor reiskosten geïndexeerd”).

Thuiswerk

Voor de volledigheid vermelden we nog dat ook de maximale thuiswerkvergoeding nog maar eens geïndexeerd wordt. Die vergoeding was ingevoerd op het hoogtepunt van de coronacrisis, voor werknemers die structureel en op regelmatige basis tijdens een sub­stantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen. Sinds 1 juni mag een forfaitaire kantoorvergoeding van 140,15 euro per maand uitgekeerd worden. Ook die vergoeding was in de voorbije maanden al twee keer omhoog gegaan.

 

Bron: Omzendbrief nr. 705 van 23 juni 2022, Staatsblad van 27 juni 2022; Circulaire nr. 2022/C/57 van 9 juni 2022, en Circulaire nr. 2022/C/58 van 10 juni 2022