Verlaagd verkooprecht woningen: meer tijd om tweede woning van de hand te doen

woning
05/05/23

De registratiebelasting die in het Vlaams Gewest betaald moet worden op een woning, is vorig jaar verlaagd tot 3%, en zelfs tot 1% voor een beschermd monument, een woning die gesloopt en herbouwd zal worden, of voor een woning die een ingrijpende energetische renovatie zal ondergaan. Een voorwaarde in al die gevallen is wel dat de nieuw aangekochte woning de enige woning is van de koper. Als die nog een andere woning of een bouwgrond bezit in volle eigendom (en voor de geheelheid), is het verlaagd tarief niet van toepasing.

Maar de wet zelf bevat een uitweg. Als men toch een tweede woning bezit, een zogenaamd “verhinderend bezit”, ziet men het verlaagd tarief niet onherroepelijk aan zijn neus voorbij gaan. Op het moment van de aankoop kan men toch reeds het tarief van 3% of 1% claimen, op voorwaarde dat men de verbintenis aangaat om het “verhinderend bezit” te verkopen binnen de twee jaar. Men krijgt dus de tijd om de tweede woning van de hand te doen.

Drie in plaats van twee jaar

Die termijn van twee jaar wordt nu verlengd tot drie jaar, maar alleen voor een beschermd monument, een woning die gesloopt en herbouwd zal worden, of voor een woning die een ingrijpende energetische renovatie zal ondergaan. De redenering is dat de werken die daarvoor nodig zijn, soms kunnen aanslepen, waardoor de koper een groot risico loopt om het gunsttarief mis te lopen. De koper ziet zich door een vertraging bij de werken immers verplicht om langer dan gepland in de vorige of de andere woning te blijven wonen. In die omstandigheden kan men moeilijk eisen dat de koper die andere of vorige woning toch verkoopt, vond de decreetgever.

De versoepeling treedt formeel in werking op 30 december 2022 (10 dagen na publicatie van het betreffende Vlaamse decreet van 9 december 2022) maar krijgt feitelijk terugwerkende kracht. Want voor aankopen die plaatsgevonden hebben in 2022, worden reeds lopende termijnen ook verlengd met één jaar. Wie dus een huis gekocht heeft op 1 maart 2022 en volgens de oude regels een eventueel “verhinderend bezit” moest zien te verkopen tegen 1 maart 2024, mag toch ook al de nieuwe termijn toepassen en krijgt dus de tijd tot 1 maart 2025.