Covid-thuiswerk heeft geen invloed op belastingregime huurinkomsten

telewerk
17/08/21

Zodra een huurwoning gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden, wordt de verhuurder veel zwaarder belast. Op papier is dat ook het geval als de huurder door corona gedwongen wordt (of ervoor kiest) om thuis te werken. Maar de minister stelt gerust. Het gunstige belastingregime voor de verhuurder komt niet in het gedrang.

De belasting op huurinkomsten hangt af van het gebruik door de huurder. Als die het pand uitsluitend privé gebruikt, wordt de belasting berekend op het kadastraal inkomen, verhoogd met 40%. Bij beroepsmatig gebruik daarentegen, worden de werkelijke huurinkomsten belast. In de meeste gevallen resulteert dat in een aanzienlijk hogere belastingdruk. Bovendien zijn er extra formaliteiten te vervullen bij gemengd gebruik. Het huurcontract moet dan namelijk geregistreerd worden om te vermijden dat het minder gunstige belastingregime toegepast wordt op de volledige huur, in plaats van alleen op de huur die overeenstemt met het beroepsmatig gebruikte deel van de woning.

Beroepsmatig gebruik

Van beroepsmatig gebruik door de huurder is sprake als de huurder de huur (of een deel ervan) in aftrek brengt als beroepskost. Maar er is ook sprake van beroepsgebruik als zijn/haar werkgever de huur terugbetaalt. In fiscale termen heet dat een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever.

Ter gelegenheid van de eerste lockdown als gevolg van de coronapandemie heeft de fiscus een forfait vastgesteld voor de vergoeding die een werkgever mag betalen aan werknemers die aan telewerk doen, al dan niet als gevolg van de coronacrisis (zie ons artikel “Thuiswerk door coronacrisis: forfaitaire vergoeding van 126,94 euro per maand”). Momenteel bedraagt dat forfait 144, 31 euro per maand (zie onze artikels “De nieuwe (en niet zo nieuwe) fiscale coronamaatregelen: een overzicht” en “Coronamaatregelen nog met drie maanden verlengd”). Die forfaitaire kantoorvergoeding geldt ook als een tergbetaling van eigen kosten van de werkgever en wordt verondersteld alle bijkomende kosten te dekken die de werknemer maakt om van thuis uit te kunnen werken. Daaronder vallen dus ook eventuele huurbetalingen.

Thuiswerkvergoeding van 144,31 euro omvat ook huur

In theorie wil dat zeggen dat voor de verhuurder het regime van belasting op de werkelijke huurinkomsten van toepassing wordt. Maar in de praktijk komt het zover niet.

“Hoewel in deze kosten[vergoeding] ook de kosten voor het gebruik van een kantoorruimte

bij de werknemer thuis begrepen zijn, zoals de huur, mag […] worden aangenomen dat de toekenning van die vergoeding op zich niet tot gevolg heeft dat de verhuurder zal belast worden op basis van de werkelijke huurprijs en huurvoordelen”, verklaart de minister. Dus als de huurder thuis werkt en daarvoor een algemene thuiswerkvergoeding krijgt van zijn/haar werkgever, beschouwt de fiscus dat niet als beroepsmatig gebruik van het gehuurde pand en ziet de verhuurder zich niet geconfronteerd met een belastingverhoging.

Thuiswerkvergoeding is geen probleem, aftrek of terugbetaling huur wel

Dat ligt natuurlijk anders als de thuiswerkende huurder toch (een deel van) de huur in aftrek brengt als beroepskost. Hetzelfde geldt als de werkgever specifiek de huur terugbetaalt aan de werknemer. In die gevallen zal de verhuurder wél belast worden op de werkelijke huurinkomsten.

 

Bron: Parlementaire Vraag nr. 399 van Wouter Vermeersch van 29 april 2021, p. 202.