Belastingvoordeel voor wie investeert in door corona getroffen vennootschap

Corona en economie
01/09/20

Ondernemingen die tijdens de lockdown een aanzienlijk omzetverlies geleden hebben, kunnen nog tot het einde van het jaar op een fiscaal gunstige manier kapitaal ophalen bij investeerders. Die laatsten krijgen een belastingvermindering tot 20.000 euro als ze nieuwe aandelen op naam verwerven van een getroffen vennootschap. De maatregel is opgenomen in de derde fiscale coronawet.

Er bestaan al zogenaamde “tax shelters” voor startende ondernemingen en voor groeibedrijven. Die maatregelen houden in dat een belastingvermindering toegekend wordt in de personenbelasting aan particulieren die participeren in het kapitaal van de betrokken ondernemingen.

Omzetdaling met 30% in maart en april

Dat stelsel wordt nu ook ingezet in de strijd tegen de economische gevolgen van de coronapandemie. Kleine vennootschappen waarvan de omzet in de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 met minstens 30 % is gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (of t.o.v. het financieel plan als het gaat om een starter), komen in aanmerking voor de nieuwe gunstmaatregel. Officieel spreekt men van de “Belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen”.

Een belangrijk verschil met de bestaande maatregelen ten voordele van starters en groeibedrijven is vooreerst dat de nieuwe maatregel beperkt is in de tijd. De belastingplichtige moet rechtstreeks inschrijven op een kapitaalverhoging tussen 14 maart 2020 en 31 december 2020 en moet die uiterlijk op 31 december 2020 volledig hebben volstort.

Een ander verschil is dat de belastingvermindering slechts 20% bedraagt (25% tot 45% voor de bestaande regimes). Een eventueel ongebruikt saldo is wel overdraagbaar naar volgende belastbare tijdperken.

Ook bedrijfsleiders

Goed nieuws is bovendien dat deze keer ook bedrijfsleiders in aanmerking komen. Een bedrijfsleider krijgt dus ook een fiscaal voordeel als hij zijn eigen vennootschap steunt door er nieuwe aandelen van te kopen. Het is wel niet de bedoeling de verwerving van de aandelen te financieren met een afname van een vordering op de vennootschap of een schuld aan de vennootschap.

Voor de rest loopt de nieuwe maatregel gelijk met de bestaande “tax shelters” voor starters en groeibedrijven. Zo komen alleen kleine vennootschappen in aanmerking, en is er een hele reeks uitsluitingen, onder meer voor beleggingsvennootschappen, vastgoedvennootschappen, managementvennootschappen, beursgenoteerde vennootschappen en ondernemingen in moeilijkheden. Bovendien mag het ingebrachte geld niet gebruikt worden voor het uitkeren van dividenden of een kapitaalvermindering. Onder de nieuwe maatregel vallen specifiek ook ondernemingen die banden hebben met belastingparadijzen, uit de boot.

250.000 euro per vennootschap

De maximale inbreng per investeerder is telkens maximaal 100.000 euro. Alleen inbrengen in geld tellen mee. De investeerder moet zijn aandelen bovendien vijf jaar behouden. Anders moet het belastingvoordeel (proportioneel) terugbetaald worden. En onder de nieuwe maatregel is er nog een bijkomende beperking: de deelneming in het kapitaal van de investeerder mag niet uitkomen boven 30%.

De vennootschap zelf mag maximaal 250.000 euro ophalen in het kader van de nieuwe “tax shelter” (hetzelfde bedrag als voor starters; groeibedrijven mogen tot 500.000 gaan).

Cumul

Interessant daarbij is dat de drie “tax shelters” mekaar niet uitsluiten. Een vennootschap kan dus perfect 500.000 euro ophalen als groeibedrijf en nog eens 250.000 euro wegens omzetverlies door de coronacrisis. De vennootschap moet dan wel op zoek naar bijkomende investeerders, want die laatsten blijven gebonden aan het maximum van 100.000 euro.

 

Bron: artikel 15 van de Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III), Staatsblad van 23 juli 2020.