nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
About Us   Practice Areas   Lawyers   Co-ordinates   News   Jobs  
  Free Consultation
 
  News
 
  Publications
 
  E-mail
 
FREE CONSULTATION
You decide to motivate your staff with a stock options plan. There are succession problems in a family-owned company. Retrospective payments are due to the VAT Administration. A foreign competitor has made a takeover bid. An inheritance planning issue arises. An in-depth tax audit has been ordered...

These are all questions in which you ask yourself what your rights and obligations are and whether it is necessary to seek legal assistance. If you reply using the following procedure, our firm will offer you a free initial consultation of up to one-half hour to enable you to find your bearings from a legal point of view. If, after this consultation, you decide to call on our services, you will of course be charged accordingly (click here to view our fees).

It is sensible to consult a lawyer at an early stage to ensure that the problem is dealt with correctly and/or to make certain that it does not escalate further.

If you would like one of our lawyers to telephone you for a free consultation, please send us an e-mail with a short description of the problem, together with your telephone number. You will be contacted within 24 hours for a consultation. In the meantime, we would already like to thank you for the trust you have placed in our firm.
17-02-20 Goed nieuws voor dieselhybrides
Hybride auto’s met een dieselmotor worden fiscaal niet gelijk gesteld met gewone dieselmodellen. Daardoor valt het aftrekpercentage algauw enkele percenten hoger uit.....read more
 
13-02-20 Bordje met “privé” houdt fiscus niet tegen
In een privéwoning mag de fiscus alleen binnen met een machtiging van de politierechter. Die machtiging moet gemotiveerd zijn. Maar volgens het Hof van Cassatie hoeft die motivering nu ook weer niet zo ver te gaan dat er aanwijzingen moeten zijn van beroepsmatige activiteiten in de pure privévertrekken. Dat de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres van een privéwoning, volstaat als motivatie. De fiscus heeft dan meteen de toelating om niet alleen in de kantoorruimte maar ook in de woonkamer en de andere privévertrekken rond te snuffelen. Met een bordje “privé” op de deur hoeft hij dan geen rekening te houden.....read more
 
10-02-20 Nieuwe antimisbruikbepaling: fiscus krijgt opnieuw ongelijk
In een tweede arrest over het herschreven artikel 344, §1 van het WIB 1992 komt het Hof van Beroep tot dezelfde conclusie als in zijn eerste arrest: de fiscus kan de algemene antimisbruikbepaling niet toepassen. Meer bepaald verschilt het Hof van mening met de fiscus over de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling in de situatie waarin het misbruik bestaat uit een samenhangend geheel van handelingen.....read more
 
10-02-20 Nieuwe regels voor BTW-herzieningen, niet alleen bij onroerende verhuur
Sinds 1 januari 2019 kan men ervoor kiezen om onroerende verhuur aan BTW te onderwerpen. Dat bracht tevens grote wijzigingen aan de BTW-herzieningsregels met zich mee. Maar op het uitvoeringsbesluit was het wachten tot midden 2019. En de uitvoerige circulaire over de nieuwe regels is pas nu verschenen. De fiscus heeft maar liefst 27 blz. nodig om de regeling uit de doeken te doen. We geven een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden.....read more