nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Présentation   Domaines d'activités   Lawyers   Coordonnées   Nouvelles   Jobs  
24 DECEMBRE 2017 – DATE LIMITE PAIEMENT ACOMPTE TVA
 
Depuis le 1er avril 2017, ainsi que nous l’avons publié sur notre site web, les assujettis TVA faisant une déclaration trimestrielle ne doivent plus payer d’acomptes à la TVA.

Toutefois, afin de traiter les déclarants mensuels et les déclarants trimestriels de manière égale, les déclarants trimestriels doivent payer un acompte en décembre.

Que devez-vous payer comme acompte en décembre ?

L’acompte de décembre peut être calculé de deux manières :

1. Soit vous payez la TVA qui est due pour les factures pour la période du 1er octobre jusqu’au 20 décembre inclus;

2. Soit vous payez un acompte égal à la TVA que vous deviez payer sur base de la déclaration-TVA du troisième trimestre.

Faut-il introduire une déclaration TVA ? Si oui, comment traiter cet acompte?

Vous ne devez pas introduire de déclaration TVA spécifique au mois de décembre pour l’acompte de décembre que vous payez.

En bref, la seule chose à faire en décembre est le paiement.

Pour ce qui concerne la déclaration-TVA pour le dernier trimestre 2017 à introduire au plus tard le 20 janvier 2018, vous devez mentionner dans le cadre VII au code 91 la TVA payée (TVA facturée – TVA déductible) pour la période du 1er octobre jusqu’au 20 décembre 2017.

Si vous avez versé comme acompte la “TVA à payer” pour le troisième trimestre, vous ne devez pas remplir le code 91 du Cadre VII. Vous devez déduire l’acompte de la TVA qui est due pour le dernier trimestre 2017.

En tant qu’assujetti-TVA introduisant une déclaration trimestrielle, vous êtes libre de choisir le système que vous appliquez. Il est cependant crucial, si un acompte est dû, que vous l’ayez payé avant le 24 décembre 2017, compte tenu d’un éventuel crédit sur le compte-courant.07-01-20 Grijpt het arrest Fortum terug naar de theorie van de economische werkelijkheid?
De feiten kort samengevat: Fortum Project Finance (hierna: Fortum PF) is een Belgische vennootschap, in 2008 opgericht door Fortum OYI, een Finse vennootschap, en Fortum Holding bv, een Nederlandse vennootschap.....lire la suite
 
06-01-20 Autofiscaliteit: wat is er nieuw op 1 januari?
Inzake autofiscaliteit brengt het nieuwe jaar weinig goed nieuws. De laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting treedt in werking. En die bevat verschillende maatregelen die de aftrek van autokosten (nog verder) beperken. Sommigen ontspringen wel de dans.....lire la suite
 
02-12-19 Fiscus scoort overwinning in discussie over visitaties
De vraag hoe ver de fiscus mag gaan bij een controle ter plaatse, leidt al jaren tot verhitte debatten. De laatste jaren spitst de discussie zich meer en meer toe op digitale gegevens. Mag de fiscus zomaar alle data op de computer van de belastingplichtige bekijken? Of zelfs kopiëren? Het Hof van Beroep te Brussel heeft daar blijkbaar weinig moeite mee. En opmerkelijk genoeg gebeurt dat in een zaak waarin de rechtbank van eerste aanleg de fiscus nog teruggefloten had.....lire la suite
 
25-11-19 Forfaitaire voordelen van alle aard: en de werkelijkheid?
Dat er een wettelijk forfait bestaat om een voordeel in natura te waarderen, wil nog niet zeggen dat dit forfait dwingend van toepassing is. Als een belastingplichtige in ruil voor het voordeel een vergoeding betaalt die overeenstemt met de werkelijke waarde van het voordeel, dan is er geen sprake meer van een belastbaar voordeel, en blijft er dus ook niets meer over om te belasten. Ook al ligt de vergoeding lager dan het wettelijke forfait. Zo oordeelt het Hof van Beroep te Antwerpen. Als die conclusie veralgemeend zou kunnen worden, opent dit arrest veel mogelijkheden…....lire la suite