nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
About Us   Practice Areas   Lawyers   Co-ordinates   News   Jobs  
Fiscus staat verder uitstel voor aangiften en betalingen toe wegens coronacrisis
 
Na een eerste pakket steunmaatregelen voor bedrijven die moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, kondigt de fiscus nog een reeks bijkomende maatregelen aan. Bovenop de mogelijkheid om op aanvraag uitstel van betaling te krijgen voor fiscale schulden, komt er nu een veralgemeend uitstel voor betalingen en voor aangiften die normaal gezien rond deze tijd zouden moeten gebeuren.

VenB, RPB en BNI/venn.: uitstel voor aangifte tot 30.4

Om te beginnen krijgen alle vennootschappen uitstel voor de aangiften die ze einde maart en in april zouden moeten indienen. De fiscus geeft extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting van niet-inwoners/vennootschappen. Die bijkomende termijn geldt voor de aangiften met uiterste indieningsdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

Het uitstel is automatisch. Men hoeft dus geen aanvraag in te dienen waarin men motiveert dat men schade lijdt als gevolg van het coronavirus (Covid-19).

Paar weken uitstel voor het indienen van btw-aangiften

Ook voor de BTW-aangiften die ingediend moeten worden in maart en april, staat de fiscus uitstel toe. Voor de maandaangifte met betrekking tot februari 2020 (normaal in te dienen op 20 maart 2020) wordt de termijn verlengd tot 6 april 2020. Voor de maandaangifte met betrekking tot maart 2020 (normaal in te dienen op 20 april 2020) wordt de termijn verlengd tot 7 mei 2020. En voor de kwartaalaangifte met betrekking tot het eerste kwartaal van 2020 (normaal in te dienen op 20 april 2020) wordt de termijn eveneens verlengd tot 7 mei 2020.

Ook dat uitstel is automatisch, dus zonder aanvraag.

Maandaangevers die gebruik willen maken van het speciale regime voor maandelijkse BTW-teruggaaf, krijgen iets minder uitstel, om een snelle teruggaaf te vrijwaren. Zij hebben tijd tot de 24ste van de maand na de aangifteperiode. Dat wil zeggen tot 24 maart voor de aangifte m.b.t. februari en tot 24 april voor de aangifte m.b.t. maart.

Voor de intracommunautaire opgaven gelden dezelfde regels. Daarvoor worden de indieningstermijnen dus ook verlengd tot 6 april en 7 mei 2020 (voor de opgaven over februari respectievelijk maart en het eerste kwartaal).

Voor de jaarlijkse klantenlisting wordt de termijn verlengd tot 30 april 2020.
De betrokken BTW-plichtigen hebben dus een maand extra de tijd.

Twee maanden uitstel voor betaling van BTW en bedrijfsvoorheffing

Om de getroffen bedrijven meer ademruimte te geven, is uitstel van betaling nog belangrijker. Daarom staat de fiscus een automatisch uitstel van betaling toe van twee maanden voor de BTW en bedrijfsvoorheffing.

Dat wil dus zeggen dat de BTW met betrekking tot februari 2020, pas betaald moet worden tegen 20 mei 2020. En tot 20 juni heeft men tijd om de BTW te betalen met betrekking tot maart 2020 of het eerste kwartaal van 2020.

Voor de bedrijfsvoorheffing wordt eveneens een automatisch uitstel van twee maanden toegestaan.

Concreet wil dat zeggen dat de bedrijfsvoorheffing met betrekking tot de lonen van februari 2020, betaald moet worden tegen 13 mei 2020. De bedrijfsvoorheffing met betrekking tot maart 2020, is door te storten tegen 15 juni 2020. En kwartaalaangevers krijgen tijd tot 15 juni om de voorheffing m.b.t. het eerste kwartaal van 2020 te storten.

Nog verder uitstel is ook mogelijk. Maar dan gaat het niet om automatisch uitstel van betaling maar om uitstel op aanvraag. Dat kan volgens de eerder bekend gemaakte regels. Zie daarvoor ons artikel “Coronavirus: fiscus verschaft extra zuurstof aan ondernemingen”.

Twee maanden extra om personenbelasting en vennootschapsbelasting te betalen

Ten slotte verleent de fiscus twee maanden uitstel van betaling voor alle aanslagen in de inkomstenbelastingen die in deze periode gevestigd worden. Concreet gaat het om de afrekeningen voor aanslagjaar 2019 die gevestigd zijn vanaf 12 maart 2020. Het uitstel geldt zowel voor particulieren als voor vennootschappen, dus zowel voor de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting, en wordt automatisch toegestaan. Een aanvraag is dus niet nodig.

Ook voor aanslagen die gevestigd zijn vóór 12 maart 2020, is uitstel mogelijk. Maar daarvoor moet een aanvraag ingediend worden volgens de onlangs bekend gemaakte regels (zie ons artikel “Coronavirus: fiscus verschaft extra zuurstof aan ondernemingen”).

Tot slot signaleren we nog dat de fiscus een aparte pagina heeft gewijd aan de maatregelen die hij neemt tegen de coronacrisis: 

Bron: 01-04-20 Medisch materiaal schenken kan nu zonder BTW
Als een onderneming goederen aankoopt en de BTW in aftrek brengt, maar ze nadien niet verkoopt of niet voor haar bedrijfsactiviteit gebruikt, en ze “onttrekt” aan de onderneming, moet over die “onttrekking” in principe BTW betaald worden. Dat geldt ook als de goederen gratis weggegeven worden aan een goed doel.....read more
 
01-04-20 Belastingaftrek voor wie medisch materiaal schenkt
Ondernemingen die hun steentje bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus door medisch materiaal te schenken aan ziekenhuizen, worden daartoe niet alleen aangemoedigd met een specifieke BTW-regeling. De filosofie achter dat BTW-regime wordt ook doorgetrokken naar de vennootschapsbelasting.....read more
 
01-04-20 UPDATE: Invloed van de corona-maatregelen op de organisatie van uw algemene vergadering en raad van bestuur
De COVID-19-maatregelen hebben een invloed op het dagelijkse leven van elke burger. Dit geldt echter ook voor de werking en organisatie van vennootschappen en verenigingen, die enerzijds de corona- regels (o.a. het samenscholingsverbod) en anderzijds ook de dwingende vennootschapsrechtelijke regels dienen te respecteren. Enkele praktische problemen steken de kop op.....read more
 
23-03-20 Fiscus staat verder uitstel voor aangiften en betalingen toe wegens coronacrisis
Na een eerste pakket steunmaatregelen voor bedrijven die moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, kondigt de fiscus nog een reeks bijkomende maatregelen aan. Bovenop de mogelijkheid om op aanvraag uitstel van betaling te krijgen voor fiscale schulden, komt er nu een veralgemeend uitstel voor betalingen en voor aangiften die normaal gezien rond deze tijd zouden moeten gebeuren. ....read more