nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Présentation   Domaines d'activités   Lawyers   Coordonnées   Nouvelles   Jobs  
Goed nieuws voor dieselhybrides
 
Hybride auto’s met een dieselmotor worden fiscaal niet gelijk gesteld met gewone dieselmodellen. Daardoor valt het aftrekpercentage algauw enkele percenten hoger uit.

Vanaf dit jaar wordt het aftrekpercentage voor autokosten anders berekend
(zie ons artikel “Autofiscaliteit: wat is er nieuw op 1 januari?”). De formule is nu: 120 % – (0,5 % × coëfficiënt volgens brandstof × CO2-uitstoot).
De coëfficiënt is 1 voor auto’s met dieselmotor en 0,95 voor andere.

Hybride auto’s hebben meestal, naast hun elektrische motor, een benzinemotor. Het is dus duidelijk dat zij in de categorie “andere” vallen en dat de coëfficiënt 0,95 gebruikt mag worden. Maar tegenwoordig zijn er ook enkele hybride modellen met een dieselmotor (o.m. van Mercedes en Volvo). Op het eerste gezicht geldt voor hen dus de coëfficiënt 1.

Coëfficiënt voor “andere” i.p.v. voor diesel

Maar de minister van Financiën heeft nu, in antwoord op een parlementaire vraag, gezegd dat toch de coëfficiënt 0,95 gebruikt mag worden. De redenering is dat de betreffende modellen, naast hun dieselmotor, ook nog een “andere” motor hebben (een elektrische motor). En op basis daarvan vallen zij in de categorie “andere”.

Bij een CO2-uitstoot van bijvoorbeeld 100 g/km wil dat zeggen dat het aftrekpercentage 72,5% bedraagt in plaats van 70%. En bij een uitstoot van 140g/km kan men toch 53,5% van de autokosten aftrekken in plaats van 50%.

Bron: Parl. Vr. nr. 96 van Mevr. Depoorter, 27 november 2019, Bull. V&A Kamer 2019-2020, nr. 55-008, p. 116,01-04-20 Medisch materiaal schenken kan nu zonder BTW
Als een onderneming goederen aankoopt en de BTW in aftrek brengt, maar ze nadien niet verkoopt of niet voor haar bedrijfsactiviteit gebruikt, en ze “onttrekt” aan de onderneming, moet over die “onttrekking” in principe BTW betaald worden. Dat geldt ook als de goederen gratis weggegeven worden aan een goed doel.....lire la suite
 
01-04-20 Belastingaftrek voor wie medisch materiaal schenkt
Ondernemingen die hun steentje bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus door medisch materiaal te schenken aan ziekenhuizen, worden daartoe niet alleen aangemoedigd met een specifieke BTW-regeling. De filosofie achter dat BTW-regime wordt ook doorgetrokken naar de vennootschapsbelasting.....lire la suite
 
01-04-20 UPDATE: Invloed van de corona-maatregelen op de organisatie van uw algemene vergadering en raad van bestuur
De COVID-19-maatregelen hebben een invloed op het dagelijkse leven van elke burger. Dit geldt echter ook voor de werking en organisatie van vennootschappen en verenigingen, die enerzijds de corona- regels (o.a. het samenscholingsverbod) en anderzijds ook de dwingende vennootschapsrechtelijke regels dienen te respecteren. Enkele praktische problemen steken de kop op.....lire la suite
 
23-03-20 Fiscus staat verder uitstel voor aangiften en betalingen toe wegens coronacrisis
Na een eerste pakket steunmaatregelen voor bedrijven die moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, kondigt de fiscus nog een reeks bijkomende maatregelen aan. Bovenop de mogelijkheid om op aanvraag uitstel van betaling te krijgen voor fiscale schulden, komt er nu een veralgemeend uitstel voor betalingen en voor aangiften die normaal gezien rond deze tijd zouden moeten gebeuren. ....lire la suite