nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
About Us   Practice Areas   Lawyers   Co-ordinates   News   Jobs  
Hervorming Vlaamse erfbelasting op komst
 
Successieplanning zal binnenkort wellicht anders georganiseerd worden.
De Vlaamse regering kondigt namelijk drie ingrepen in de erfbelasting aan. Het systeem van het duolegaat wordt grondig hervormd. Daarnaast maakt de “vriendenerfenis” zijn opwachting. En het registreren van schenkingen wordt aangemoedigd door de kans te verhogen dat er later erfbelasting betaald moet worden op niet-geregistreerde schenkingen.


Duolegaat verdwijnt

De techniek van het duolegaat houdt in dat men ook een goed doel opneemt in het testament. Dat goede doel neemt het dan op zich om alle erfbelasting (successierechten) te betalen. Dankzij het gunsttarief voor liefdadigheidsinstellingen heeft dat tot gevolg dat de andere erfgenamen of legatarissen bruto weliswaar minder krijgen maar netto méér overhouden. Ondanks het feit dat ze de erfenis/het legaat moeten delen met het goede doel, krijgen ze dus méér – na belastingen. Dat werkt vooral als er geen partner is en geen afstammelingen in rechte lijn.

Die techniek is dan ook een populair instrument van successieplanning. En dat is de Vlaamse regering een doorn in het oog. Zij vindt dat het niet opgaat dat de techniek misbruikt wordt om de totale erfbelasting drastisch te verlagen voor nabestaanden die op zich niets met het goede doel te maken hebben. De techniek van het duolegaat lijkt dus ten dode opgeschreven. Om de goede doelen niet te veel te benadelen, wordt wel het tarief in de erfbelasting verlaagd voor legaten aan goede doelen. Het altruïstische motief komt daardoor opnieuw centraal te staan en het element van fiscale planning verdwijnt. Daarnaast zou het betalen van erfbelasting met kunstwerken eveneens vergemakkelijkt worden.

Vriendenerfenis aan gunsttarief

Ten dele wordt het wegvallen van het duolegaat ook gecompenseerd door een andere nieuwe techniek. De regering spreekt van een “vriendenerfenis”. Daarmee wordt het mogelijk om iets na te laten aan een vriend of een verre verwant aan een tarief dat vergelijkbaar is met de lage tarieven in rechte lijn. Sommige mensen hebben (ook) een hechte affectieve band met iemand die niet direct verwant is en vinden het belangrijk om ook aan die persoon iets na te kunnen laten. Tot nu toe werd dat ontmoedigd door de hoge tarieven in de zijlijn of tussen derden. De maatregel speelt ook in op de recente hervorming van het erfrecht, die meer ruimte gecreëerd heeft om iets na te laten aan anderen dan de kinderen.

“Verdachte periode” van vier jaar

Ten slotte wil de Vlaamse regering ook de zogenaamde “verdachte periode” vóór een overlijden optrekken. Vanouds bestaat de regel dat niet-geregistreerde schenkingen die de overledene gedaan heeft in de laatste drie jaar vóór zijn/haar overlijden, bij de nalatenschap geteld worden. Dat wil zeggen dat er erfbelasting op verschuldigd is als er indertijd geen schenkbelasting op betaald is (wat bijv. het geval is bij een bandgift of een schenking voor een Nederlandse notaris). De bedoeling is nu om die termijn van drie jaar op te trekken tot vier jaar.

Het gevolg van die langere termijn is dat de kans toeneemt dat er door een onverwacht overlijden van de schenker alsnog belasting verschuldigd is op iets waarvan de begunstigden dachten dat ze het belastingvrij gekregen hadden. Dat zou de betrokkenen ertoe aan moeten zetten om de schenking toch te registreren en schenkbelasting te betalen, om zo het risico op latere erfbelasting te vermijden. Voor de betrokkenen biedt dat in elk geval het voordeel van meer zekerheid. Zowel de vriendenerfenis als de verlenging van de verdachte periode worden aangekondigd voor 2021. De hervorming van het duolegaat zou al medio 2020 doorgevoerd worden. Bron: beleidsnota van Vlaams minister van Financiën Diependaele,p. 10-1101-04-20 Medisch materiaal schenken kan nu zonder BTW
Als een onderneming goederen aankoopt en de BTW in aftrek brengt, maar ze nadien niet verkoopt of niet voor haar bedrijfsactiviteit gebruikt, en ze “onttrekt” aan de onderneming, moet over die “onttrekking” in principe BTW betaald worden. Dat geldt ook als de goederen gratis weggegeven worden aan een goed doel.....read more
 
01-04-20 Belastingaftrek voor wie medisch materiaal schenkt
Ondernemingen die hun steentje bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus door medisch materiaal te schenken aan ziekenhuizen, worden daartoe niet alleen aangemoedigd met een specifieke BTW-regeling. De filosofie achter dat BTW-regime wordt ook doorgetrokken naar de vennootschapsbelasting.....read more
 
01-04-20 UPDATE: Invloed van de corona-maatregelen op de organisatie van uw algemene vergadering en raad van bestuur
De COVID-19-maatregelen hebben een invloed op het dagelijkse leven van elke burger. Dit geldt echter ook voor de werking en organisatie van vennootschappen en verenigingen, die enerzijds de corona- regels (o.a. het samenscholingsverbod) en anderzijds ook de dwingende vennootschapsrechtelijke regels dienen te respecteren. Enkele praktische problemen steken de kop op.....read more
 
23-03-20 Fiscus staat verder uitstel voor aangiften en betalingen toe wegens coronacrisis
Na een eerste pakket steunmaatregelen voor bedrijven die moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, kondigt de fiscus nog een reeks bijkomende maatregelen aan. Bovenop de mogelijkheid om op aanvraag uitstel van betaling te krijgen voor fiscale schulden, komt er nu een veralgemeend uitstel voor betalingen en voor aangiften die normaal gezien rond deze tijd zouden moeten gebeuren. ....read more