nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Présentation   Domaines d'activités   Lawyers   Coordonnées   Nouvelles   Jobs  
24 DECEMBRE 2017 – DATE LIMITE PAIEMENT ACOMPTE TVA
 
Depuis le 1er avril 2017, ainsi que nous l’avons publié sur notre site web, les assujettis TVA faisant une déclaration trimestrielle ne doivent plus payer d’acomptes à la TVA.

Toutefois, afin de traiter les déclarants mensuels et les déclarants trimestriels de manière égale, les déclarants trimestriels doivent payer un acompte en décembre.

Que devez-vous payer comme acompte en décembre ?

L’acompte de décembre peut être calculé de deux manières :

1. Soit vous payez la TVA qui est due pour les factures pour la période du 1er octobre jusqu’au 20 décembre inclus;

2. Soit vous payez un acompte égal à la TVA que vous deviez payer sur base de la déclaration-TVA du troisième trimestre.

Faut-il introduire une déclaration TVA ? Si oui, comment traiter cet acompte?

Vous ne devez pas introduire de déclaration TVA spécifique au mois de décembre pour l’acompte de décembre que vous payez.

En bref, la seule chose à faire en décembre est le paiement.

Pour ce qui concerne la déclaration-TVA pour le dernier trimestre 2017 à introduire au plus tard le 20 janvier 2018, vous devez mentionner dans le cadre VII au code 91 la TVA payée (TVA facturée – TVA déductible) pour la période du 1er octobre jusqu’au 20 décembre 2017.

Si vous avez versé comme acompte la “TVA à payer” pour le troisième trimestre, vous ne devez pas remplir le code 91 du Cadre VII. Vous devez déduire l’acompte de la TVA qui est due pour le dernier trimestre 2017.

En tant qu’assujetti-TVA introduisant une déclaration trimestrielle, vous êtes libre de choisir le système que vous appliquez. Il est cependant crucial, si un acompte est dû, que vous l’ayez payé avant le 24 décembre 2017, compte tenu d’un éventuel crédit sur le compte-courant.01-04-20 Medisch materiaal schenken kan nu zonder BTW
Als een onderneming goederen aankoopt en de BTW in aftrek brengt, maar ze nadien niet verkoopt of niet voor haar bedrijfsactiviteit gebruikt, en ze “onttrekt” aan de onderneming, moet over die “onttrekking” in principe BTW betaald worden. Dat geldt ook als de goederen gratis weggegeven worden aan een goed doel.....lire la suite
 
01-04-20 Belastingaftrek voor wie medisch materiaal schenkt
Ondernemingen die hun steentje bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus door medisch materiaal te schenken aan ziekenhuizen, worden daartoe niet alleen aangemoedigd met een specifieke BTW-regeling. De filosofie achter dat BTW-regime wordt ook doorgetrokken naar de vennootschapsbelasting.....lire la suite
 
01-04-20 UPDATE: Invloed van de corona-maatregelen op de organisatie van uw algemene vergadering en raad van bestuur
De COVID-19-maatregelen hebben een invloed op het dagelijkse leven van elke burger. Dit geldt echter ook voor de werking en organisatie van vennootschappen en verenigingen, die enerzijds de corona- regels (o.a. het samenscholingsverbod) en anderzijds ook de dwingende vennootschapsrechtelijke regels dienen te respecteren. Enkele praktische problemen steken de kop op.....lire la suite
 
23-03-20 Fiscus staat verder uitstel voor aangiften en betalingen toe wegens coronacrisis
Na een eerste pakket steunmaatregelen voor bedrijven die moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, kondigt de fiscus nog een reeks bijkomende maatregelen aan. Bovenop de mogelijkheid om op aanvraag uitstel van betaling te krijgen voor fiscale schulden, komt er nu een veralgemeend uitstel voor betalingen en voor aangiften die normaal gezien rond deze tijd zouden moeten gebeuren. ....lire la suite