nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Présentation   Domaines d'activités   Lawyers   Coordonnées   Nouvelles   Jobs  
De nouvelles règles pour la déduction de la TVA sur les voitures de société
 
Depuis le 1er janvier 2011, la déduction de la TVA sur les voitures de société et autres actifs utilisés par des employés est limitée à leur usage professionnel, par opposition à l'usage privé de l'employé. Toutefois, cette règle est difficile à utiliser en pratique et a été suspendu l'an dernier.

Dans une décision ET 119.650/3 du 11 décembre 2012, l'administration de la TVA a précisé que l'assujetti peut choisir l'une des trois méthodes pour déterminer l'utilisation professionnelle des actifs de l'entreprise.

La première méthode est basée sur l'utilisation réelle des voitures de société, l'assujetti devra tenir un registre des trajets pour déterminer la proportion entre utilisation privée et professionnelle.

La seconde méthode est une méthode sémi forfaitaire . L'usage privé est calculé comme un pourcentage du nombre de kilomètres privés par rapport au nombre total de kilomètres. Les kilomètres privés sont calculés sur base de la distance domicile-lieu de travail sur 200 jours de travail, à augmenter de 6.000 km pour autre utilisation privée déterminée forfaitairement par année civile.

La troisième méthode est une déduction forfaitaire de 35%. Si l'assujetti considère les deux premières méthodes comme trop encombrantes, il peut choisir de limiter la déduction de la TVA à 35%. S'il opte pour la troisième méthode elle s'appliquera à toutes ses voitures, sinon, il peut combiner les deux premières méthodes.

La décision prendra effet à compter de 2013. Pour 2012, les assujettis ont le choix entre le nouveau et l'ancien système.

Si l'employé paie un prix pour l'utilisation de la voiture de société, la déduction de la TVA est de 50% mais la TVA doit être perçue sur le prix payé.

La décision confirme également que l'admnistration accepte, à titre d'essai, de déterminer l'utilisation commerciale d'autres actifs mis à la disposition par l'employeur (p.ex. gsm, ordinateur portable, tablette-pc-s) à 75%.01-04-20 Medisch materiaal schenken kan nu zonder BTW
Als een onderneming goederen aankoopt en de BTW in aftrek brengt, maar ze nadien niet verkoopt of niet voor haar bedrijfsactiviteit gebruikt, en ze “onttrekt” aan de onderneming, moet over die “onttrekking” in principe BTW betaald worden. Dat geldt ook als de goederen gratis weggegeven worden aan een goed doel.....lire la suite
 
01-04-20 Belastingaftrek voor wie medisch materiaal schenkt
Ondernemingen die hun steentje bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus door medisch materiaal te schenken aan ziekenhuizen, worden daartoe niet alleen aangemoedigd met een specifieke BTW-regeling. De filosofie achter dat BTW-regime wordt ook doorgetrokken naar de vennootschapsbelasting.....lire la suite
 
01-04-20 UPDATE: Invloed van de corona-maatregelen op de organisatie van uw algemene vergadering en raad van bestuur
De COVID-19-maatregelen hebben een invloed op het dagelijkse leven van elke burger. Dit geldt echter ook voor de werking en organisatie van vennootschappen en verenigingen, die enerzijds de corona- regels (o.a. het samenscholingsverbod) en anderzijds ook de dwingende vennootschapsrechtelijke regels dienen te respecteren. Enkele praktische problemen steken de kop op.....lire la suite
 
23-03-20 Fiscus staat verder uitstel voor aangiften en betalingen toe wegens coronacrisis
Na een eerste pakket steunmaatregelen voor bedrijven die moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, kondigt de fiscus nog een reeks bijkomende maatregelen aan. Bovenop de mogelijkheid om op aanvraag uitstel van betaling te krijgen voor fiscale schulden, komt er nu een veralgemeend uitstel voor betalingen en voor aangiften die normaal gezien rond deze tijd zouden moeten gebeuren. ....lire la suite