nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
About Us   Practice Areas   Lawyers   Co-ordinates   News   Jobs  
  Free Consultation
 
  News
 
  Publications
 
  E-mail
 
TERMS & CONDITIONS

Our law office will do everything in its power to achieve the result you desire, yet cannot offer any guarantees regarding the outcome of its work. Pursuant to Civil law, a lawyer may never provide any guarantee as to the result of his efforts, but he may provide a guarantee regarding the effort that will be invested. This means that we will use all the resources available to us in order to obtain the desired results.

As you would expect, our organisation is constantly striving to provide optimum assistance and the most accurate advice in accordance with current legislation, legal precedents and legal doctrine. It may not, however, be held responsible for wrongful or fraudulent intentions on the part of the client, which would constitute improper use of legal assistance.

In the event of malpractice, any liability on the part of our firm and the associates will be limited for each claim to the amount paid by the corporate liability insurer for the case in question. Our organisation is insured for an amount of euro 15.250.000,00.

Unless agreed otherwise, our services will be remunerated according to the following fixed hourly fees:

- trainee lawyer: euro 75 - 100/hour
- staff lawyer : euro 100 - 160/hour
- associate lawyer: euro 160 - 200/hour
- travelling expenses : euro 0,5/km

In general, our office will send a monthly fee statement along with the details of the services provided and a breakdown of the costs.

In the context of the continued provision of quality services and our associated professional liability, the organisation will determine which lawyer(s) is (are) best suited to handle your case so that broadly speaking, the fee due will be an average of the above-mentioned fees.

For new clients, we always request a retaining fee, the amount of which depends on the services to be provided. All invoices for fees, including retaining fees, are sent monthly and are payable within eight days of receipt. In the best interest of the case, the firm requests that this payment deadline be strictly observed. In the event of late payment, further services will only be provided on a retainer basis.

In the case of default lasting more than one month, we reserve the right to suspend our services until full payment of our fees has been received.

In order to avoid the provision of unnecessary or redundant work, we recommend that you immediately inform us of all facts and provide us with any relevant documents necessary to process the case. For the same reasons and in accordance with our professional ethics, we prefer to meet as often as necessary on our company premises.


12-11-19 Valse hybrides: eindelijk duidelijkheid (min of meer)
Zogenaamde “valse” hybride auto’s worden vanaf volgend jaar fiscaal behandeld als een overeenstemmend model zonder hybride technologie. Bijna twee jaar na de aankondiging van de maatregel weten we nu wat een “overeenstemmend” model is. Althans in theorie. In de praktijk zal het wachten zijn op de lijst die de fiscus binnenkort publiceert.....read more
 
12-11-19 Nieuwe antimisbruikbepaling: fiscus krijgt dan toch ongelijk
Met de oude versie van de algemene antimisbruikbepaling (artikel 344, §1 WIB 1992) leek de fiscus in de rechtspraak vaak bot te vangen. Daarom werd die bepaling in 2012 herschreven. Bedoeling was om het toepassingsgebied te verruimen, zodat de fiscus er vaker gebruik van zou kunnen maken. Afgaand op de eerste vonnissen in eerste aanleg, leek die ambitie waargemaakt te worden. Maar nu voor het eerst een hof van beroep zich uitspreekt, blijkt de fiscus minder reden tot juichen te hebben.....read more
 
05-11-19 Kostenaftrek voor flat aan zee: discussie gesloten?
Onlangs heeft het Hof van Cassatie een negatief oordeel geveld over een vruchtgebruikconstructie en over de aftrek van kosten voor vastgoed dat in een vennootschap zit. Dat arrest heeft ruime weerklank gevonden in de media. Op het eerste gezicht wordt het moeilijker voor vennootschappen om nog kosten af te trekken voor woningen die ter beschikking staan van de bedrijfsleider voor privégebruik of die verhuurd worden aan derden. Het Hof van Cassatie brengt in elk geval een interessante nuance aan bij zijn fameuze “midzomerarresten” van 2015. Maar de discussie is daarmee nog lang niet gesloten.....read more
 
02-10-19 Regeling aanslag geheime commissielonen bevat discriminatie
Een vennootschap die (bijv. aan haar bedrijfsleider) een voordeel verstrekt waarvoor ze geen fiches opmaakt, kan aan de aanslag geheime commissielonen ontsnappen als de genieter van het voordeel ondubbelzinnig geïdentificeerd wordt binnen 2,5 jaar. Maar wat als de genieter kort na het verstrijken van die termijn alsnog geïdentificeerd wordt en de fiscus hem toch nog kan belasten? Volgens het Grondwettelijk Hof zou het al dan niet respecteren van die termijn geen verschil mogen maken. Het is niet de bedoeling dat de afzonderlijke aanslag tot dubbele belasting leidt.....read more
 
website by webalive