nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Présentation   Domaines d'activités   Lawyers   Coordonnées   Nouvelles   Jobs  
  Consultation Gratuite
 
  Actualité
 
  Publications
 
  Email
 
CONSULTATION GRATUITE
Vous souhaitez motiver votre personnel au moyen d'un plan d'options sur titres. Problèmes de succession au sein d'une entreprise familiale. Rappels de TVA. Offre de reprise d'un concurrent étranger. Planification successorale. Contrôle fiscal approfondi...

Face à toutes ces situations, vous vous demandez quels sont vos droits et vos obligations, et s'il est judicieux de faire appel aux services d'un avocat. Si vous suivez la procédure décrite ci-après, il vous est loisible de demander auprès de notre cabinet un entretien gratuit de maximum une demi-heure afin que nous ayons l'occasion de nous rencontrer et que vous puissiez prendre une orientation générale sur le plan juridique. Si à l'issue de cet entretien, vous décidez de solliciter les services de notre cabinet, les prestations fournies vous seront bien sûr facturées (cliquez ici pour consulter la tarification des honoraires).

Il est prudent de s'adresser à un avocat lorsque le problème n'en est encore qu'à une phase précoce de façon à ce que l'on puisse dès le début prendre une attitude correcte et/ou éviter que la situation ne s'aggrave.

Si vous souhaitez qu'un des avocats de notre cabinet vous contacte par téléphone en vue d'un premier entretien gratuit, veuillez nous envoyer un émail dans lequel vous préciserez votre numéro de téléphone et décrirez en quelques mots la nature du problème. Nous vous contacterons par téléphone dans les 24 heures en vue d'une consultation. Nous vous remercions d'ores et déjà pour la confiance que vous placez dans notre cabinet.


02-12-19 Fiscus scoort overwinning in discussie over visitaties
De vraag hoe ver de fiscus mag gaan bij een controle ter plaatse, leidt al jaren tot verhitte debatten. De laatste jaren spitst de discussie zich meer en meer toe op digitale gegevens. Mag de fiscus zomaar alle data op de computer van de belastingplichtige bekijken? Of zelfs kopiëren? Het Hof van Beroep te Brussel heeft daar blijkbaar weinig moeite mee. En opmerkelijk genoeg gebeurt dat in een zaak waarin de rechtbank van eerste aanleg de fiscus nog teruggefloten had.....lire la suite
 
25-11-19 Forfaitaire voordelen van alle aard: en de werkelijkheid?
Dat er een wettelijk forfait bestaat om een voordeel in natura te waarderen, wil nog niet zeggen dat dit forfait dwingend van toepassing is. Als een belastingplichtige in ruil voor het voordeel een vergoeding betaalt die overeenstemt met de werkelijke waarde van het voordeel, dan is er geen sprake meer van een belastbaar voordeel, en blijft er dus ook niets meer over om te belasten. Ook al ligt de vergoeding lager dan het wettelijke forfait. Zo oordeelt het Hof van Beroep te Antwerpen. Als die conclusie veralgemeend zou kunnen worden, opent dit arrest veel mogelijkheden…....lire la suite
 
25-11-19 Vereffende vennootschap: fiscus kan nieuwe aanslag vestigen op naam van vereffenaar
Als de fiscus een aanslag vestigt op naam van een vereffende vennootschap, is die aanslag eigenlijk ongeldig. Tot nu toe had de fiscus weinig mogelijkheden om dat recht te zetten. Maar de wet is nu aangepast om de fiscus de kans te bieden alsnog een geldige aanslag te vestigen.....lire la suite
 
12-11-19 Valse hybrides: eindelijk duidelijkheid (min of meer)
Zogenaamde “valse” hybride auto’s worden vanaf volgend jaar fiscaal behandeld als een overeenstemmend model zonder hybride technologie. Bijna twee jaar na de aankondiging van de maatregel weten we nu wat een “overeenstemmend” model is. Althans in theorie. In de praktijk zal het wachten zijn op de lijst die de fiscus binnenkort publiceert.....lire la suite
 
site web par webalive