nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Présentation   Domaines d'activités   Lawyers   Coordonnées   Nouvelles   Jobs  
DéClarer ses Structures PATRIMONIALES dans la déclaration fiscale ?
 
Par le biais d'un amendement au projet de loi portant des dispositions diverses le gouvernement veut introduire l'obligation de déclarer explicitement dans votre déclaration à l'IPP que vous avez une structure patrimoniale offshore.

Dans votre déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques, vous devrez déclarer que vous, votre conjoint ou vos enfants mineurs êtes fondateur d'une "construction juridique" ou que vous savez que vous êtes de quelque façon ou que vous aveze connaissance de votre qualité de bénéficiaire ou de bénéficiaire potentiel d'une construction juridique.

En utilisant le terme "construction juridique", le gouvernement vise les trusts et fiducies et les sociétés ou de fondations étrangères, en particulier les entités dans des paradis fiscaux et dans d'autres pays repris à l'annexe 1 de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive épargne (Directive 2003/48/CE (Com (2008) 727 final) )

Est fondateur non seulement la personne qui a constitué la construction juridique, mais aussi les gens qui ont transféré des biens ou des droits à u,e construction juridique, et, après la mort du fondateur aussi ses héritiers.

Il n'est pas encore clair comment cela va se passer, mais nous pouvons supposer que nous devrons cocher une case tout comme pour les comptes bancaires et les polices d'assurance vie à l'étranger.

Si vous cachez votre patrimoine dans une construction juridique de manière frauduleuse ou avec l'intention de nuire risque un emprisonnement  de huit jours à deux ans et/ou une amende de 1.500 à 3.000.000 euros.

Source: amendements soumis à la commission des affaires sociales Doc 53 2891/00412-11-19 Valse hybrides: eindelijk duidelijkheid (min of meer)
Zogenaamde “valse” hybride auto’s worden vanaf volgend jaar fiscaal behandeld als een overeenstemmend model zonder hybride technologie. Bijna twee jaar na de aankondiging van de maatregel weten we nu wat een “overeenstemmend” model is. Althans in theorie. In de praktijk zal het wachten zijn op de lijst die de fiscus binnenkort publiceert.....lire la suite
 
12-11-19 Nieuwe antimisbruikbepaling: fiscus krijgt dan toch ongelijk
Met de oude versie van de algemene antimisbruikbepaling (artikel 344, §1 WIB 1992) leek de fiscus in de rechtspraak vaak bot te vangen. Daarom werd die bepaling in 2012 herschreven. Bedoeling was om het toepassingsgebied te verruimen, zodat de fiscus er vaker gebruik van zou kunnen maken. Afgaand op de eerste vonnissen in eerste aanleg, leek die ambitie waargemaakt te worden. Maar nu voor het eerst een hof van beroep zich uitspreekt, blijkt de fiscus minder reden tot juichen te hebben.....lire la suite
 
05-11-19 Kostenaftrek voor flat aan zee: discussie gesloten?
Onlangs heeft het Hof van Cassatie een negatief oordeel geveld over een vruchtgebruikconstructie en over de aftrek van kosten voor vastgoed dat in een vennootschap zit. Dat arrest heeft ruime weerklank gevonden in de media. Op het eerste gezicht wordt het moeilijker voor vennootschappen om nog kosten af te trekken voor woningen die ter beschikking staan van de bedrijfsleider voor privégebruik of die verhuurd worden aan derden. Het Hof van Cassatie brengt in elk geval een interessante nuance aan bij zijn fameuze “midzomerarresten” van 2015. Maar de discussie is daarmee nog lang niet gesloten.....lire la suite
 
02-10-19 Regeling aanslag geheime commissielonen bevat discriminatie
Een vennootschap die (bijv. aan haar bedrijfsleider) een voordeel verstrekt waarvoor ze geen fiches opmaakt, kan aan de aanslag geheime commissielonen ontsnappen als de genieter van het voordeel ondubbelzinnig geïdentificeerd wordt binnen 2,5 jaar. Maar wat als de genieter kort na het verstrijken van die termijn alsnog geïdentificeerd wordt en de fiscus hem toch nog kan belasten? Volgens het Grondwettelijk Hof zou het al dan niet respecteren van die termijn geen verschil mogen maken. Het is niet de bedoeling dat de afzonderlijke aanslag tot dubbele belasting leidt.....lire la suite
 
site web par webalive