nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Présentation   Domaines d'activités   Lawyers   Coordonnées   Nouvelles   Jobs   Conditions générales  
De nouvelles règles pour la déduction de la TVA sur les voitures de société
 
Depuis le 1er janvier 2011, la déduction de la TVA sur les voitures de société et autres actifs utilisés par des employés est limitée à leur usage professionnel, par opposition à l'usage privé de l'employé. Toutefois, cette règle est difficile à utiliser en pratique et a été suspendu l'an dernier.

Dans une décision ET 119.650/3 du 11 décembre 2012, l'administration de la TVA a précisé que l'assujetti peut choisir l'une des trois méthodes pour déterminer l'utilisation professionnelle des actifs de l'entreprise.

La première méthode est basée sur l'utilisation réelle des voitures de société, l'assujetti devra tenir un registre des trajets pour déterminer la proportion entre utilisation privée et professionnelle.

La seconde méthode est une méthode sémi forfaitaire . L'usage privé est calculé comme un pourcentage du nombre de kilomètres privés par rapport au nombre total de kilomètres. Les kilomètres privés sont calculés sur base de la distance domicile-lieu de travail sur 200 jours de travail, à augmenter de 6.000 km pour autre utilisation privée déterminée forfaitairement par année civile.

La troisième méthode est une déduction forfaitaire de 35%. Si l'assujetti considère les deux premières méthodes comme trop encombrantes, il peut choisir de limiter la déduction de la TVA à 35%. S'il opte pour la troisième méthode elle s'appliquera à toutes ses voitures, sinon, il peut combiner les deux premières méthodes.

La décision prendra effet à compter de 2013. Pour 2012, les assujettis ont le choix entre le nouveau et l'ancien système.

Si l'employé paie un prix pour l'utilisation de la voiture de société, la déduction de la TVA est de 50% mais la TVA doit être perçue sur le prix payé.

La décision confirme également que l'admnistration accepte, à titre d'essai, de déterminer l'utilisation commerciale d'autres actifs mis à la disposition par l'employeur (p.ex. gsm, ordinateur portable, tablette-pc-s) à 75%.31-07-19 Cassatie weigert aftrek voor vruchtgebruik appartement
Het Hof van Cassatie bevestigt dat kosten voor het vruchtgebruik van een appartement niet aftrekbaar zijn voor een (dokters)vennootschap als het duidelijk is dat die investering nooit kan renderen. Dan is niet voldaan aan de voorwaarde dat de kost gemaakt moet zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. De appartementen werden nochtans verhuurd. Maar dat er belastbare (huur)inkomsten zijn, volstaat blijkbaar niet.....lire la suite
 
23-07-19 De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting: complicaties bij wijziging afsluitdatum
De aangifte in de vennootschapsbelasting ziet er dit jaar behoorlijk ingewikkeld uit. Vooral de vakken voor de “Uiteenzetting van de winst” zijn nogal uitgedijd. Er zijn er nu acht in plaats van drie. Dat is mee het gevolg van een “antimisbruikbepaling” die deel uitmaakt van de regels over de inwerkingtreding van de hervorming van de vennootschapsbelasting. De gewone toelichting bij de aangifte volstaat daardoor zelfs niet meer: de fiscus zag zich verplicht speciaal een lijvige circulaire te wijden aan het onderwerp.....lire la suite
 
04-07-19 Fiscus mag privéwoning betreden, maar krijgt geen vrijbrief van Grondwettelijk Hof
De controles van de fiscus ter plaatse, de zogenaamde fiscale visitaties, blijven controverse oproepen. Concreet rees de vraag of de bestaande procedure die de fiscus moet volgen om toegang te krijgen tot de privéwoning van de belastingplichtige, voldoende waarborgen biedt ter bescherming van fundamentele rechten zoals de privacy. Het Grondwettelijk Hof ziet geen echte problemen maar eist wel betekenisvolle waarborgen.....lire la suite
 
19-06-19 Onroerende verhuur met BTW: fiscus geeft nuttige verduidelijkingen
Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk om – optioneel – een gebouw te verhuren mét BTW. Dat betekent dus dat de BTW op de kosten voor dat gebouw aftrekbaar wordt. Er zijn echter allerlei voorwaarden en speciale regimes, wat de nieuwe optieregeling behoorlijk ingewikkeld maakt. De fiscus poogt nu enige klaarheid te scheppen met een “FAQ”, een lijst met antwoorden op vaak gestelde vragen.....lire la suite
 
site web par webalive