nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Présentation   Domaines d'activités   Lawyers   Coordonnées   Nouvelles   Jobs  
De nouvelles règles pour la déduction de la TVA sur les voitures de société
 
Depuis le 1er janvier 2011, la déduction de la TVA sur les voitures de société et autres actifs utilisés par des employés est limitée à leur usage professionnel, par opposition à l'usage privé de l'employé. Toutefois, cette règle est difficile à utiliser en pratique et a été suspendu l'an dernier.

Dans une décision ET 119.650/3 du 11 décembre 2012, l'administration de la TVA a précisé que l'assujetti peut choisir l'une des trois méthodes pour déterminer l'utilisation professionnelle des actifs de l'entreprise.

La première méthode est basée sur l'utilisation réelle des voitures de société, l'assujetti devra tenir un registre des trajets pour déterminer la proportion entre utilisation privée et professionnelle.

La seconde méthode est une méthode sémi forfaitaire . L'usage privé est calculé comme un pourcentage du nombre de kilomètres privés par rapport au nombre total de kilomètres. Les kilomètres privés sont calculés sur base de la distance domicile-lieu de travail sur 200 jours de travail, à augmenter de 6.000 km pour autre utilisation privée déterminée forfaitairement par année civile.

La troisième méthode est une déduction forfaitaire de 35%. Si l'assujetti considère les deux premières méthodes comme trop encombrantes, il peut choisir de limiter la déduction de la TVA à 35%. S'il opte pour la troisième méthode elle s'appliquera à toutes ses voitures, sinon, il peut combiner les deux premières méthodes.

La décision prendra effet à compter de 2013. Pour 2012, les assujettis ont le choix entre le nouveau et l'ancien système.

Si l'employé paie un prix pour l'utilisation de la voiture de société, la déduction de la TVA est de 50% mais la TVA doit être perçue sur le prix payé.

La décision confirme également que l'admnistration accepte, à titre d'essai, de déterminer l'utilisation commerciale d'autres actifs mis à la disposition par l'employeur (p.ex. gsm, ordinateur portable, tablette-pc-s) à 75%.02-12-19 Fiscus scoort overwinning in discussie over visitaties
De vraag hoe ver de fiscus mag gaan bij een controle ter plaatse, leidt al jaren tot verhitte debatten. De laatste jaren spitst de discussie zich meer en meer toe op digitale gegevens. Mag de fiscus zomaar alle data op de computer van de belastingplichtige bekijken? Of zelfs kopiëren? Het Hof van Beroep te Brussel heeft daar blijkbaar weinig moeite mee. En opmerkelijk genoeg gebeurt dat in een zaak waarin de rechtbank van eerste aanleg de fiscus nog teruggefloten had.....lire la suite
 
25-11-19 Forfaitaire voordelen van alle aard: en de werkelijkheid?
Dat er een wettelijk forfait bestaat om een voordeel in natura te waarderen, wil nog niet zeggen dat dit forfait dwingend van toepassing is. Als een belastingplichtige in ruil voor het voordeel een vergoeding betaalt die overeenstemt met de werkelijke waarde van het voordeel, dan is er geen sprake meer van een belastbaar voordeel, en blijft er dus ook niets meer over om te belasten. Ook al ligt de vergoeding lager dan het wettelijke forfait. Zo oordeelt het Hof van Beroep te Antwerpen. Als die conclusie veralgemeend zou kunnen worden, opent dit arrest veel mogelijkheden…....lire la suite
 
25-11-19 Vereffende vennootschap: fiscus kan nieuwe aanslag vestigen op naam van vereffenaar
Als de fiscus een aanslag vestigt op naam van een vereffende vennootschap, is die aanslag eigenlijk ongeldig. Tot nu toe had de fiscus weinig mogelijkheden om dat recht te zetten. Maar de wet is nu aangepast om de fiscus de kans te bieden alsnog een geldige aanslag te vestigen.....lire la suite
 
12-11-19 Valse hybrides: eindelijk duidelijkheid (min of meer)
Zogenaamde “valse” hybride auto’s worden vanaf volgend jaar fiscaal behandeld als een overeenstemmend model zonder hybride technologie. Bijna twee jaar na de aankondiging van de maatregel weten we nu wat een “overeenstemmend” model is. Althans in theorie. In de praktijk zal het wachten zijn op de lijst die de fiscus binnenkort publiceert.....lire la suite
 
site web par webalive