nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Voorstelling   Vakgebieden   Lawyers   Coördinaten   Nieuws   Jobs  
  Nieuwe BTW regels voor facturatie en verhuring van vervoermiddelen
 
DENKT U ERAAN UW TWEEDE VERBLIJF IN FRANKRIJK TE VERKOPEN ?
 
Vorige week heeft de Franse Assemblée nationale een wet aangenomen die de belasting op de verkoop van Frans onroerend goed nog eens verhoogt. Dat is de derde keer in een jaar tijd.

Cet été les non-résidents furent obligés à payer des prélèvements sociaux sur les plus-values de biens immobiliers, tout comme les Français.  Cela fit passer la taxation de 19 % à 34,5 %. 

Une troisième couche d'impôts fut rajoutée avec les contributions exceptionnelles sur les hauts revenus. Le taux de cette contribution est calculé à 3% sur la fraction du revenu fiscal de référence excédant 250.000€ et de 4% sur la fraction excédant 500.000 € (pour un célibataire ; pour un couple marié le taux est de 3 % sur la fraction excédant 500.000 € et 4 % sur la tranche au-delà de 1.000.000 €).

Cette contribution exceptionnelle a été présentée comme temporaire jusqu'à ce que le déficit public disparaîtra. Toutefois, elle est due sur les plus-values sur immeubles.

La nouvelle surtaxe constituera une quatrième couche qui sera due à partir du 1 janvier 2013. Elle est de 2 % à partir de 50.000 euros de plus-values, 3 % pour 100.000 euros et jusqu'à 6 % pour 250.000 euros.

En bref, le taux d'imposition est passé de 19 % à près de 45 % depuis l'élection de Mr Hollande.

Une très mauvaise nouvelle pour les propriétaires de résidences secondaires, il y en a près de trois million en France.

Que faire ?

Si vous vous avez signé un compromis pour vendre votre seconde résidence en France, vous pouvez essayer de pousser votre notaire à passer l'acte avant la fin de l'année. 

Si vous n'avez que des projets de vendre, attendez un peu. On parle d'une réduction du temps d'exonération sur la plus-value dès l'année prochaine. Actuellement, il faut attendre 30 ans pour bénéficier d'une exonération totale ; c'était encore 15 ans début 2011. 

Marc Quaghebeur12-11-19 Valse hybrides: eindelijk duidelijkheid (min of meer)
Zogenaamde “valse” hybride auto’s worden vanaf volgend jaar fiscaal behandeld als een overeenstemmend model zonder hybride technologie. Bijna twee jaar na de aankondiging van de maatregel weten we nu wat een “overeenstemmend” model is. Althans in theorie. In de praktijk zal het wachten zijn op de lijst die de fiscus binnenkort publiceert.....lees meer
 
12-11-19 Nieuwe antimisbruikbepaling: fiscus krijgt dan toch ongelijk
Met de oude versie van de algemene antimisbruikbepaling (artikel 344, §1 WIB 1992) leek de fiscus in de rechtspraak vaak bot te vangen. Daarom werd die bepaling in 2012 herschreven. Bedoeling was om het toepassingsgebied te verruimen, zodat de fiscus er vaker gebruik van zou kunnen maken. Afgaand op de eerste vonnissen in eerste aanleg, leek die ambitie waargemaakt te worden. Maar nu voor het eerst een hof van beroep zich uitspreekt, blijkt de fiscus minder reden tot juichen te hebben.....lees meer
 
05-11-19 Kostenaftrek voor flat aan zee: discussie gesloten?
Onlangs heeft het Hof van Cassatie een negatief oordeel geveld over een vruchtgebruikconstructie en over de aftrek van kosten voor vastgoed dat in een vennootschap zit. Dat arrest heeft ruime weerklank gevonden in de media. Op het eerste gezicht wordt het moeilijker voor vennootschappen om nog kosten af te trekken voor woningen die ter beschikking staan van de bedrijfsleider voor privégebruik of die verhuurd worden aan derden. Het Hof van Cassatie brengt in elk geval een interessante nuance aan bij zijn fameuze “midzomerarresten” van 2015. Maar de discussie is daarmee nog lang niet gesloten.....lees meer
 
02-10-19 Regeling aanslag geheime commissielonen bevat discriminatie
Een vennootschap die (bijv. aan haar bedrijfsleider) een voordeel verstrekt waarvoor ze geen fiches opmaakt, kan aan de aanslag geheime commissielonen ontsnappen als de genieter van het voordeel ondubbelzinnig geïdentificeerd wordt binnen 2,5 jaar. Maar wat als de genieter kort na het verstrijken van die termijn alsnog geïdentificeerd wordt en de fiscus hem toch nog kan belasten? Volgens het Grondwettelijk Hof zou het al dan niet respecteren van die termijn geen verschil mogen maken. Het is niet de bedoeling dat de afzonderlijke aanslag tot dubbele belasting leidt.....lees meer
 
website door webalive