nlfren
PRINT
SITEMAP | DISCLAIMER
Présentation   Domaines d'activités   Lawyers   Coordonnées   Nouvelles   Jobs   Conditions générales  
24 DECEMBRE 2017 – DATE LIMITE PAIEMENT ACOMPTE TVA
 
Depuis le 1er avril 2017, ainsi que nous l’avons publié sur notre site web, les assujettis TVA faisant une déclaration trimestrielle ne doivent plus payer d’acomptes à la TVA.

Toutefois, afin de traiter les déclarants mensuels et les déclarants trimestriels de manière égale, les déclarants trimestriels doivent payer un acompte en décembre.

Que devez-vous payer comme acompte en décembre ?

L’acompte de décembre peut être calculé de deux manières :

1. Soit vous payez la TVA qui est due pour les factures pour la période du 1er octobre jusqu’au 20 décembre inclus;

2. Soit vous payez un acompte égal à la TVA que vous deviez payer sur base de la déclaration-TVA du troisième trimestre.

Faut-il introduire une déclaration TVA ? Si oui, comment traiter cet acompte?

Vous ne devez pas introduire de déclaration TVA spécifique au mois de décembre pour l’acompte de décembre que vous payez.

En bref, la seule chose à faire en décembre est le paiement.

Pour ce qui concerne la déclaration-TVA pour le dernier trimestre 2017 à introduire au plus tard le 20 janvier 2018, vous devez mentionner dans le cadre VII au code 91 la TVA payée (TVA facturée – TVA déductible) pour la période du 1er octobre jusqu’au 20 décembre 2017.

Si vous avez versé comme acompte la “TVA à payer” pour le troisième trimestre, vous ne devez pas remplir le code 91 du Cadre VII. Vous devez déduire l’acompte de la TVA qui est due pour le dernier trimestre 2017.

En tant qu’assujetti-TVA introduisant une déclaration trimestrielle, vous êtes libre de choisir le système que vous appliquez. Il est cependant crucial, si un acompte est dû, que vous l’ayez payé avant le 24 décembre 2017, compte tenu d’un éventuel crédit sur le compte-courant.05-11-19 Kostenaftrek voor flat aan zee: discussie gesloten?
Onlangs heeft het Hof van Cassatie een negatief oordeel geveld over een vruchtgebruikconstructie en over de aftrek van kosten voor vastgoed dat in een vennootschap zit. Dat arrest heeft ruime weerklank gevonden in de media. Op het eerste gezicht wordt het moeilijker voor vennootschappen om nog kosten af te trekken voor woningen die ter beschikking staan van de bedrijfsleider voor privégebruik of die verhuurd worden aan derden. Het Hof van Cassatie brengt in elk geval een interessante nuance aan bij zijn fameuze “midzomerarresten” van 2015. Maar de discussie is daarmee nog lang niet gesloten.....lire la suite
 
02-10-19 Regeling aanslag geheime commissielonen bevat discriminatie
Een vennootschap die (bijv. aan haar bedrijfsleider) een voordeel verstrekt waarvoor ze geen fiches opmaakt, kan aan de aanslag geheime commissielonen ontsnappen als de genieter van het voordeel ondubbelzinnig geïdentificeerd wordt binnen 2,5 jaar. Maar wat als de genieter kort na het verstrijken van die termijn alsnog geïdentificeerd wordt en de fiscus hem toch nog kan belasten? Volgens het Grondwettelijk Hof zou het al dan niet respecteren van die termijn geen verschil mogen maken. Het is niet de bedoeling dat de afzonderlijke aanslag tot dubbele belasting leidt.....lire la suite
 
02-10-19 Aanslagbiljet kan voortaan via eBox
De fiscus zet een nieuwe stap in de digitalisering van zijn communicatie met de belastingplichtige. Zoomit, waarmee ook aanslagbiljetten elektronisch verzonden werden, wordt vervangen door de eBox. Elke burger en elke vennootschap heeft die in principe nu al ter beschikking. De eBox moet wel eerst geactiveerd worden.....lire la suite
 
18-09-19 Starters krijgen sneller BTW terug
Vanaf volgend jaar gaat de fiscus sneller terugbetalen aan startende ondernemingen die een BTW-tegoed hebben. Starters zullen geen zes maanden meer hoeven te wachten, maar hoogstens drie maanden. Eventuele liquiditeitsproblemen van starters worden zo gemilderd.....lire la suite
 
site web par webalive